Koncesja to oficjalne pozwolenie, upoważnienie lub licencja, wydawana przez odpowiednie władze lub instytucje, na wykonywanie określonych działań lub prowadzenie działalności.

W zależności od kontekstu koncesja może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak:

 • Górnictwo, rolnictwo czy inne działalności związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych
 • Działalność handlową, usługową czy produkcyjną
 • Medycyny, farmacji czy innych branżach regulowanych przez prawo
 • Działalności w zakresie medii, telekomunikacji czy transportu
 • Działalności sportowe, rozrywkowe czy rekreacyjne

Koncesja jest zazwyczaj udzielana na określony okres czasu i wymaga spełnienia określonych warunków oraz zapłacenia opłaty za jej udzielenie lub podatku koncesyjnego. Koncesja może być też cofnięta czy odnowiona po upływie okresu.

Jakie firmy potrzebują koncesji?

Firmy, które mogą potrzebować koncesji, to przede wszystkim te, które działają w dziedzinach regulowanych przez prawo. Przykłady takich dziedzin to:

 • Górnictwo, rolnictwo czy inne działalności związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych – Firmy, które chcą wydobywać surowce mineralne, eksploatować złoża, czy też prowadzić działalność rolniczą na pewnych terenach, będą musiały uzyskać odpowiednią koncesję.
 • Energetyka – Firmy, które chcą produkować lub dystrybuować energię, będą musiały uzyskać koncesję na jej produkcję lub dystrybucję.
 • Działalność handlowa, usługowa czy produkcyjna – Firmy, które chcą sprzedawać niektóre produkty, takie jak alkohol, narkotyki, broń czy też prowadzić działalność w zakresie hazardu, będą musiały uzyskać specjalną koncesję.
 • Medycyna, farmacja czy inne branże regulowane przez prawo – Firmy, które chcą prowadzić działalność w zakresie produkcji czy dystrybucji leków czy też usług medycznych, będą musiały uzyskać koncesję na to.
 • Działalności w zakresie medii, telekomunikacji czy transportu – Firmy, które chcą prowadzić działalność w zakresie nadawania programów telewizyjnych czy rozgłośni radiowych, świadczenia usług telekomunikacyjnych czy też transportu, będą musiały uzyskać koncesję.

Jednocześnie należy pamiętać, że koncesja jest udzielana na określony okres czasu i wymaga spełnienia określonych warunków oraz zapłacenia opłaty za jej udzielenie.

Jak otrzymać koncesję?

Procedura uzyskania koncesji zależy od kontekstu i rodzaju działalności oraz od kraju, gdzie działa przedsiębiorstwo.

Ogólnie rzecz biorąc, proces uzyskania koncesji obejmuje następujące etapy:

 1. Sprawdzenie wymagań i kryteriów: Przed rozpoczęciem procesu uzyskania koncesji, przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z wymaganiami i kryteriami, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać koncesję.
 2. Złożenie wniosku o koncesję: W celu uzyskania koncesji, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu (np. władz lokalnych, urzędu miasta, ministerstwa, czy agencji rządowej)
 3. Ocena wniosku: Organ, który otrzymał wniosek, będzie oceniał, czy przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagania i kryteria oraz czy jego działalność będzie odpowiednia dla bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska
 4. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu koncesji: po przeanalizowaniu wniosku, organ wyda decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu koncesji.
 5. Uzyskanie koncesji: Jeśli decyzja o przyznaniu koncesji jest pozytywna, przedsiębiorca otrzymuje koncesję oraz regulamin jej użytkowania i odpowiednie dokumenty
 6. Płatność opłaty za koncesję: Przedsiębiorca będzie musiał uiścić opłatę za koncesję oraz podatku koncesyjnego

Jednocześnie należy pamiętać, że proces uzyskania koncesji może być czasochłonny i skomplikowany, zwłaszcza gdy działalność jest szczególnie regulowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *