Ugoda pozasądowa to dobrowolne porozumienie między stronami sporu, które za zgodą wszystkich zainteresowanych, zmierza do zakończenia konfliktu bez interwencji sądu. Ugoda pozasądowa jest wiążąca i zastępuje wyrok sądu. W Polsce, ugoda pozasądowa jest uznawana za jedno z najefektywniejszych narzędzi do rozwiązywania sporów.

Jak ją zawrzeć?

Ugoda pozasądowa to porozumienie między stronami sporu, które zawierane jest bez udziału sądu. Aby ją zawrzeć, należy przeprowadzić negocjacje z drugą stroną i ustalić wspólnie warunki ugody. Następnie należy spisać i podpisać pisemne porozumienie, które będzie stanowić podstawę do zakończenia sporu. Warto pamiętać, że ugoda pozasądowa jest wiążąca i może być egzekwowana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Wady i zalety

Ugoda pozasądowa jest alternatywną formą rozwiązywania sporów bez udziału sądu. Zaletą ugody pozasądowej jest przede wszystkim szybsze i tańsze rozwiązanie sporu. Ugoda pozasądowa jest również bardziej elastyczna, ponieważ strony same ustalają warunki, które chcą zawrzeć w umowie. Innym plusem jest to, że ugoda pozasądowa jest poufna i nie jest udostępniana publicznie, co może być korzystne w przypadku, gdy strony chcą zachować prywatność.

Wadą ugody pozasądowej jest to, że nie jest ona równie silna prawnie jak wyrok sądu i nie jest równie skuteczna w egzekwowaniu swoich praw. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, może być trudno dochodzić swoich praw bez ponownego odwoływania się do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *