Krwiodawstwo to działanie polegające na oddawaniu krwi przez zdrowego dawcę, która następnie jest przekazywana pacjentom potrzebującym transfuzji. Jest to ważne, ponieważ krew jest składnikiem, którego nie można syntetyzować i jego brak może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.

Przywileje dla krwiodawców

Krwiodawcy mogą mieć dostęp do różnych przywilejów w zależności od kraju i regionu. Oto kilka przykładów przywilejów, które mogą być dostępne dla krwiodawców:

  1. Bezpłatne badanie lekarskie: Krwiodawcy mogą mieć dostęp do bezpłatnych badań lekarskich przed i po oddaniu krwi.
  2. Dni wolne od pracy: Niektóre kraje i firmy oferują dni wolne od pracy dla krwiodawców.
  3. Zniżki na ubezpieczenie: Niektóre ubezpieczenia zdrowotne oferują zniżki dla krwiodawców.
  4. Bony i nagrody: Krwiodawcy mogą otrzymywać nagrody lub bony na produkty lub usługi w nagrodę za oddawanie krwi.
  5. Preferencje w pracy: Niektóre firmy dają preferencje przy rekrutacji lub awansie osobom, które są aktywnymi krwiodawcami.
  6. Bezpłatna transport : W niektórych krajach dostępne są bezpłatne lub zniżkowane przejazdy dla krwiodawców.

ważne, że nie wszystkie kraje oferują takie same przywileje, i różnią się od siebie od kraju do kraju.

Krwiodawstwo a obniżenie podatków

Odliczenie kosztów związanych z oddawaniem krwi od podatku jest jednym z przykładów przywilejów, które mogą być dostępne dla krwiodawców. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, krwiodawcy mogą odliczyć od podatku koszty podróży do punktu poboru krwi, jeżeli spełnią określone warunki.

Promując politykę oddawania krwi wprowadzona została ulga podatkowadla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.. Należy pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2017 r.  ministra zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty  (Dz.U. z 2017 r. poz. 235) – ustanawia należny za nią ekwiwalent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *