ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne to obowiązkowe opłaty, które pracownicy i pracodawcy muszą odprowadzać do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), aby uzyskać prawo do świadczeń emerytalnych, rentowych i chorobowych oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Składki te dzielą się na kilka rodzajów:

  • składkę emerytalną, która jest przeznaczona na ubezpieczenie emerytalne
  • składkę rentową, która jest przeznaczona na ubezpieczenie rentowe
  • składkę chorobową, która jest przeznaczona na ubezpieczenie chorobowe
  • składkę zdrowotną, która jest przeznaczona na finansowanie systemu opieki zdrowotnej

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio od wynagrodzeń swoich pracowników, przy czym część składek jest pokrywana przez pracownika. W Polsce składki ZUS są odprowadzane od podstawy wymiaru składek, która jest ograniczona górną granicą wymiaru podstawy składki.

CZY ŁATWO TRAFIĆ DO KSIĘGOWEJ – LOKALIZACJA BIURA KSIĘGOWEGO.

Dokonując wyboru biura księgowego lub wirtualnego biura musimy przemyśleć wiele aspektów, gdyż bardzo często wiąże się to z nawiązaniem dłuższej współpracy między księgowym a korzystającym z tych usług. Taka współpraca może trwać 1 miesiąc, 1 rok a może nawet kilka lat.

Ważna jest tutaj odpowiednia lokalizacja biura księgowego, która jest istotna zarówno ze strony prowadzących biuro rachunkowe jak i przedsiębiorcy.

Jeśli decydujemy się założyć tradycyjne biuro rachunkowe, musimy przemyśleć gdzie ulokować jego siedzibę. W gruncie rzeczy nie jest to sprawa prosta. Na pewno powinno być to miejsce dobrze rozpoznawane przez mieszkańców, cieszące się dogodną lokalizacją oraz łatwością dotarcia do niego przez potencjalnych klientów. Taką dobrą lokalizację posiada biuro księgowe Kalisz mające swą siedzibę na ulicy Kazimierzowskiej 24/5 oraz Mickiewicza 25/2.

Prawie 90% przedsiębiorców decydujących się na skorzystanie z usług księgowych, oprócz jakości usług zwraca także uwagę na lokalizację owego biura. Czy będzie blisko ich siedziby firmy lub domu, czy nie będzie mieściło się w odległości 10 km od nich aby nie poświęcić średnio 1 godzinę, na dojazd. Sytuacja wygląda inaczej, gdy decydujemy się na księgowość internetową. Wtedy dostarczanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem internetu.

Jak wynika z przeprowadzonych badań na 100 poddanych badaniu osób, dla 90 z nich lokalizacja biura księgowego jest ważną kwestią. Dlatego należy dobrze ją przemyśleć i zdecydować się na miejsce najbardziej nam odpowiadające.

Ile wynoszą składki zus dla nowych przedsiębiorców zakładających jednoosobową działalność?

W Polsce składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą jako osoby prowadzące jednoosobową działalność są odprowadzane do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Wysokość składek zależy od wybranego przez przedsiębiorcę rodzaju działalności i wysokości przychodów z tej działalności. W 2021 roku składki dla przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność gospodarczą jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, składają się z:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wymiaru)
  • składki na ubezpieczenie rentowe (1,5% podstawy wymiaru)
  • składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru)
  • składki na Fundusz Pracy (1,5% podstawy wymiaru)
  • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% podstawy wymiaru)
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru)

Podstawa wymiaru składek zależy od kwoty przychodów z działalności, która jest określana przez przedsiębiorcę i podlega rocznej waloryzacji. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, ma możliwość wyboru wysokości podstawy wymiaru składek z zakresu od minimalnego do maksymalnego progu, bądź też na podstawie rzeczywistych przychodów z działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *