Czym jest factoring?

Factoring to forma finansowania przedsiębiorstw, polegająca na sprzedaży przyszłych płatności z tytułu faktur sprzedaży. Przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności, takie jak faktury, firmie factoringowej, która w zamian udziela mu określonej kwoty pieniędzy. W ten sposób przedsiębiorca może uzyskać natychmiastowy dostęp do środków finansowych, bez konieczności oczekiwania na zapłatę od klientów.

Factoring może być wykorzystywany przez przedsiębiorstwa różnej wielkości i różnych branż, które mają trudności z uzyskaniem kredytu tradycyjnym sposobem. Factoring może być także wykorzystywany do finansowania rozwoju biznesu i składania nowych zamówień.

Istnieją dwa rodzaje factoringu: factoring bez regresu oraz factoring z regresem. Factoring bez regresu oznacza, że firma factoringowa przejmuje całkowitą odpowiedzialność za ściąganie należności od klientów. Natomiast factoring z regresem oznacza, że przedsiębiorca pozostaje odpowiedzialny za ściąganie należności od swoich klientów, a firma factoringowa udziela mu tylko wsparcia w tym zakresie.

Czym jest forfaiting?

Forfaiting to forma finansowania eksportu, w której forfaitier (firma forfaitingowa) kupuje od eksportera niezabezpieczone, długoterminowe weksle (faktury) wystawione przez kontrahenta zagranicznego (importera) za pośrednictwem banku. Forfaitier zapewnia eksporterowi natychmiastową gotówkę, ponosząc ryzyko braku zapłaty przez importera.

Różnice między forfaitingiem a faktoringiem

Forfaiting i faktoring to różne formy finansowania działalności gospodarczej. Różnice między nimi polegają głównie na tym, czym się zajmują i komu służą.

Forfaiting polega na kupowaniu przez forfaitiera (firmę forfaitingową) niezabezpieczonych, długoterminowych weksli (faktur) wystawionych przez eksportera i zapewnieniu mu natychmiastowej gotówki. Forfaitier ponosi ryzyko braku zapłaty przez importera. Jest to typowe dla transakcji międzynarodowych.

Faktoring to forma finansowania polegająca na sprzedaży przez przedsiębiorcę (vendor) swoich należności (faktur) faktorowi (factor) w celu uzyskania natychmiastowej gotówki. Faktor ponosi ryzyko braku zapłaty przez kontrahenta. Jest to rozwiązanie popularne w krajowych transakcjach handlowych.

Innymi słowy, forfaiting jest skierowany głównie dla eksporterów, którzy chcą uzyskać gotówkę za swoje faktury, a faktoring jest skierowany głównie dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać gotówkę za swoje należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *