Factoring to rodzaj usługi finansowej, polegający na przejęciu przez instytucję finansową (tzw. factor) należności przedsiębiorcy wobec jego kontrahentów. Factoring polega na przedpłacie przez factora należności przedsiębiorcy, a następnie na ich windykacji. W zamian za to, przedsiębiorca otrzymuje od factora określoną kwotę pieniędzy, którą może przeznaczyć na swoje potrzeby.

Factoring jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw, które generują duże należności wobec swoich kontrahentów, ale mają trudności z ich szybkim odzyskaniem. Dzięki factoringowi przedsiębiorca może uzyskać natychmiastowy dostęp do środków finansowych, co pozwala mu na lepsze zarządzanie swoim biznesem.

Factoring może być wykorzystywany na różne sposoby, takie jak:

  • factoring bez regresu, gdzie przedsiębiorca traci prawo do dochodzenia należności od swoich kontrahentów,

Facoring a podatek od towarów i usług

Factoring wpływa na podatek od towarów i usług (VAT) w taki sposób, że przedsiębiorca, który skorzystał z tej usługi, zobowiązany jest do rozliczenia VAT zgodnie z zasadami dotyczącymi dostawy towarów lub świadczenia usług.

W przypadku factoringu bez regresu, przedsiębiorca traci prawo do odzyskania należności od swoich kontrahentów, co oznacza, że nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub świadczeniu usług.

W przypadku factoringu z regresem, przedsiębiorca zachowuje prawo do dochodzenia należności od swoich kontrahentów, co oznacza, że ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub świadczeniu usług.

Ważne jest, aby przedsiębiorca pamiętał, że w przypadku factoringu, musi rozliczać VAT zgodnie z przepisami, aby uniknąć problemów z fiskusem.

Ile wynosi podatek od towarów i usług i kto go płaci?

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podatkiem obrotowym, którego stawka wynosi 23% w Polsce. VAT jest płacony przez podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług. VAT jest nakładany na każdą transakcję, w której podatnik jest stroną sprzedającą lub usługodawcą.

Podatnik VAT jest zobowiązany do:

  • naliczania VAT przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług,
  • wystawiania faktur VAT zawierających niezbędne informacje,
  • zgłaszania się do VAT oraz uzyskania numeru NIP i REGON,
  • składania deklaracji VAT,
  • dokonywania korekt faktur VAT.

Podatnik VAT jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług, które służą do wykonywania działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *