Przetwarzanie danych osobowych w sieci oznacza pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników sieci, takich jak informacje z profili społecznościowych, historia przeglądania, dane z formularzy kontaktowych itp. Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez prawo ochrony danych osobowych, takie jak RODO w Europie, które wymaga od firm przestrzegania określonych zasad dotyczących pozyskiwania, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Firmy muszą również informować użytkowników o tym, jakie dane zbierają, w jaki sposób je wykorzystują i jakie kroki podejmują, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

Regulacje prawne

Przetwarzanie danych osobowych w sieci jest uregulowane prawnie na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Przykładem prawnego regulacji jest RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w Europie, które reguluje przetwarzanie danych osobowych wszystkich osób fizycznych w Unii Europejskiej. RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych, informowanie o celach przetwarzania, prawie do bycia zapomnianym, prawie dostępu, prawie do poprawiania danych i inne.

W USA, regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych są The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) które regulują przetwarzanie danych medycznych, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) regulujących przetwarzanie danych dzieci poniżej 13 roku życia oraz Federal Trade Commission Act (FTC) regulujący przetwarzanie danych osobowych.

Inne kraje również mają swoje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jednak RODO jest obecnie jednym z najsurowszych regulacji w tej dziedzinie.

Jakie dane osobowe są przetwarzane w sieci?

W sieci mogą być przetwarzane różne dane osobowe, w zależności od kontekstu i celu przetwarzania. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  1. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
  2. Dane demograficzne: wiek, płeć, rasa, orientacja seksualna, język ojczysty itp.
  3. Dane dotyczące historii przeglądania: przeglądane strony internetowe, wyszukiwane frazy, historia zakupów.
  4. Dane z profili społecznościowych: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, lista znajomych, opinie, komentarze, polubienia.
  5. Dane dotyczące transakcji: informacje o kartach kredytowych, historia zakupów, historia płatności.
  6. Dane medyczne: historia chorób, leki, wyniki badań laboratoryjnych, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.
  7. Dane dotyczące lokalizacji: dane GPS, informacje o punktach dostępu WiFi, historia miejsc odwiedzanych.

Te dane, które są przetwarzane są zależne od celu przetwarzania, zgody użytkownika, lub połączenia z innymi danymi, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *