Urlop rodzicielski jest to okres zwolnienia z pracy dla rodziców, którzy chcą poświęcić czas na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem lub dzieckiem adoptowanym. W Polsce urlop rodzicielski jest płatny i może być skorzystany przez obojga rodziców.

Urlop rodzicielski trwa obecnie do 32 tygodni i może być wykorzystany w ciągu pierwszych 8 lat życia dziecka. Może być wykorzystywany na przemian przez obojga rodziców lub jednocześnie przez jednego z nich.

Rodzice mają również możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego, który trwa do 36 miesięcy, jest płatny i przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia.

Urlop rodzicielski jest przysługujący rodzicom niezależnie od formy zatrudnienia, jednak w przypadku niektórych form zatrudnienia, wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków.

Kto może starać się o urlop rodzicielski? jakie warunki trzeba spełniać?

Urlop rodzicielski przysługuje rodzicom dziecka, bez względu na to, jakiego rodzaju zatrudnienie posiadają. Oznacza to, że przysługuje on zarówno osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą czy pracującym na podstawie innego rodzaju umowy.

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, należy spełnić następujące warunki:

  • Być rodzicem dziecka, czyli być matką, ojcem, rodzicem adoptującym lub opiekunem prawnym dziecka.
  • Posiadać prawo do zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego.
  • Złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy lub zakładu pracy.

Warto pamiętać, że wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć przed rozpoczęciem urlopu, a pracodawca ma obowiązek rozpatrzeć wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Od czego zależy długość urlopu rodzicielskiego?

Długość urlopu rodzicielskiego w Polsce zależy od liczby dzieci, które rodzice chcą objąć opieką.

Obecnie urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie i może być wykorzystany w ciągu pierwszych 8 lat życia dziecka. Rodzice mają możliwość wykorzystania urlopu na przemian lub jednocześnie, jednak urlop ten nie może być dzielony na części.

W przypadku urodzenia lub adopcji więcej niż jednego dziecka, rodzice mogą skorzystać z tzw. urlopu rodzicielskiego dla każdego dziecka. W takim przypadku okres urlopu jest dłuższy o tyle tygodni ile dzieci rodzice chcą objąć opieką.

Warto również pamiętać, że rodzice mają również możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego, który trwa do 36 miesięcy i przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *