Leasing operacyjny jest formą finansowania, która pozwala przedsiębiorstwu na użytkowanie rzeczy ruchomych, takich jak samochody, maszyny, sprzęt IT, itp. przez określony okres czasu, za opłacanie comiesięcznych rat leasingowych. W leasingu operacyjnym, leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu, a leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia rat leasingowych oraz do utrzymania i ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny różni się od leasingu finansowego, w którym leasingobiorca jest zobowiązany do odkupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu.

Leasing operacyjny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na uniknięcie konieczności wyłożenia dużych kwot na zakup rzeczy ruchomych, zwiększa elastyczność finansową, pozwala na redukcję kosztów oraz umożliwia dostosowanie wysokości rat do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Czym się różni leasing operacyjny od kredytu?

Leasing operacyjny różni się od kredytu kilkoma istotnymi aspektami:

  1. Własność: W leasingu operacyjnym leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu, a leasingobiorca jest jedynie jego użytkownikiem. Natomiast w przypadku kredytu, kredytobiorca staje się właścicielem przedmiotu po spłacie kredytu.
  2. Raty leasingowe: Raty leasingowe zwykle są niższe niż raty kredytowe, ponieważ leasingodawca bierze pod uwagę wartość rynkową przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu. Natomiast w przypadku kredytu, raty są wyższe, ponieważ kredytobiorca musi spłacić całą kwotę kredytu, włącznie z odsetkami.
  1. Opłaty dodatkowe: W leasingu operacyjnym opłaty dodatkowe takie jak ubezpieczenie czy serwisowanie przedmiotu leasingu są już zawarte w ratach leasingowych. Natomiast w przypadku kredytu, te opłaty są dodatkowymi kosztami, które trzeba ponieść.
  2. Długość trwania: Umowy leasingu operacyjnego zwykle trwają krócej niż umowy kredytów, zazwyczaj od 1 do 5 lat. Natomiast kredyt może trwać nawet kilkanaście lat.
  3. Przeznaczenie: Leasing operacyjny jest często stosowany do finansowania rzeczy ruchomych, takich jak samochody, maszyny czy sprzęt IT. Natomiast kredyt jest często udzielany

leasing operacyjny czy kredyt – co się bardziej opłaca?

To, co jest bardziej opłacalne dla danego przedsiębiorstwa, zależy od wielu czynników, takich jak cel finansowania, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, preferencje dotyczące posiadania czy użytkowania przedmiotu finansowania itp.

Leasing operacyjny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na uniknięcie konieczności wyłożenia dużych kwot na zakup rzeczy ruchomych, zwiększa elastyczność finansową, pozwala na redukcję kosztów oraz umożliwia dostosowanie wysokości rat do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Natomiast kredyt jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą stać się właścicielem przedmiotu finansowania, mają wystarczające środki finansowe, chcą uniknąć dodatkowych opłat i chcą mieć więcej elastyczności w korzystaniu z przedmiotu finansowania.

W każdym przypadku, najważniejsze jest dokładne przeanalizowanie swoich potrzeb oraz swojej sytuacji finansowej, przed podjęciem decyzji o wyborze leasingu operacyjnego lub kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *