Środek trwały to przedmiot majątkowy, który jest przeznaczony do użytku w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż jeden rok, o wartości przekraczającej określony próg i którego nie przeznacza się do sprzedaży. Środki trwałe to między innymi: maszyny, urządzenia, budynki, pojazdy, budowle, grunty oraz inne elementy infrastruktury.

Przykłady środków trwałych

Przykłady środków trwałych to:

 • budynki: fabryki, magazyny, biura, hale produkcyjne
 • maszyny i urządzenia: maszyny produkcyjne, komputery, drukarki, kopiarki, samochody służbowe, pojazdy specjalistyczne
 • grunty: tereny inwestycyjne, place budowy
 • budowle: drogi, mosty, tunele
 • inne: meble, sprzęt biurowy, wyposażenie sklepów, licencje, oprogramowanie
 • maszyny rolnicze, budynki gospodarcze, linie produkcyjne
 • nieruchomości inwestycyjne, budynki mieszkalne

To tylko kilka przykładów, istnieje wiele innych rodzajów środków trwałych, które mogą być używane w różnych branżach.

Po co zgłaszać przedmiot jako środek trwały?

Zgłaszanie przedmiotu jako środek trwały jest ważne z kilku powodów:

 1. Finansowy: środki trwałe stanowią aktywa firmy i ich wartość jest ujmowana w bilansie. To pozwala na lepsze rozumienie sytuacji finansowej firmy i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
 2. Podatkowy: środki trwałe są amortyzowane, co oznacza, że ich wartość jest stopniowo zmniejszana w kosztach uzyskania przychodu. To pozwala na zmniejszenie podatku dochodowego.
 3. Kontrola: zgłaszanie środków trwałych pozwala na lepszą kontrolę nad zasobami firmy. Firmy mogą śledzić kiedy i gdzie są używane, jakie są koszty eksploatacji i jakie są potrzeby serwisowe.
 4. Inwentaryzacja: Zgłaszanie przedmiotów jako środki trwałe pozwala na dokonanie inwentaryzacji i określenie ilości i stanu zasobów firmy. To pozwala na określenie potrzeb związanych z zakupem nowych lub modernizacją istniejących środków trwałych.

Czym jest ujawnienie środka trwałego?

Ujawnienie środka trwałego to proces, w którym przedmiot zostaje zarejestrowany jako środek trwały w księgach rachunkowych. W tym procesie, przedmiot jest zgłoszony do ujawnienia w księgach, i jego wartość jest uwzględniona w bilansie firmy. W momencie ujawnienia środka trwałego, jego wartość jest ujmowana w aktywach bilansu, a także odpowiednie dane dotyczące środka trwałego, takie jak: data zakupu, koszt zakupu, cena netto itp. są zapisywane w księgach rachunkowych firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *