Faktoring to forma finansowania działalności gospodarczej polegająca na sprzedaży wierzytelności (faktur) przez przedsiębiorcę (vendor) do instytucji finansowej (factor). W zamian za to, przedsiębiorca otrzymuje natychmiastową gotówkę, która pozwala mu na szybszy rozwój i rozwiązanie problemów finansowych.

Faktoring może być dzielony na dwa rodzaje:

 • Faktoring bez recourse: przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności i nie ponosi już odpowiedzialności za ich spłatę, jeśli klient nie zapłaci
 • Faktoring z recourse: przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności, ale ponosi odpowiedzialność za ich spłatę, jeśli klient nie zapłaci.

Faktoring jest często stosowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają trudności z uzyskaniem tradycyjnego finansowania, a także przez firmy, które chcą zwiększyć swoją płynność finansową i skrócić okres oczekiwania na zapłatę od swoich klientów.

Na jakich zasadach działa faktoring?

Faktoring działa na następujących zasadach:

 1. Przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności (faktury) do instytucji finansowej, zwanej factorem.
 2. Factoring daje przedsiębiorcy natychmiastową gotówkę, która pozwala mu na rozwiązanie problemów finansowych i rozwój działalności.
 3. Factor odpowiada za windykację należności od klientów przedsiębiorcy, oraz za ryzyko braku zapłaty.
 4. Factor pobiera prowizję za swoje usługi, w wysokości uzgodnionej z przedsiębiorcą.
 5. Factoring może być dzielony na dwa rodzaje: faktoring bez recourse oraz faktoring z recourse. W przypadku faktoringu bez recourse, przedsiębiorca nie ponosi już odpowiedzialności za spłatę wierzytelności po ich sprzedaży, natomiast w przypadku faktoringu z recourse, przedsiębiorca nadal odpowiada za spłatę wierzytelności w przypadku braku zapłaty ze strony klientów.
 6. Faktoring jest często stosowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają trudności z uzyskaniem tradycyjnego finansowania, a także przez firmy, które chcą zwiększyć swoją płynność finansową i skrócić okres oczekiwania na zapłatę od swoich klientów.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu?

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu, ponieważ instytucje finansowe, które oferują tę usługę, mają określone wymagania i kryteria, które muszą być spełnione przez przedsiębiorcę. Oto kilka przykładów kryteriów, które mogą być wymagane:

 • Przedsiębiorca musi posiadać stabilną sytuację finansową oraz płynność finansową.
 • Przedsiębiorca musi posiadać dobrą historię kredytową.
 • Przedsiębiorca musi posiadać aktywnych klientów, z którymi ma podpisane umowy na dostarczanie produktów lub usług.
 • Przedsiębiorca musi posiadać wiarygodne prognozy finansowe.
 • Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie dla swoich wierzytelności, np. polisy ubezpieczeniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *