Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu przeznaczonego dla przedsiębiorstw, który ma na celu finansowanie bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, takich jak: płatności za materiały, surowce, płace dla pracowników czy też inne koszty operacyjne. Kredyt obrotowy jest udzielany na krótki okres czasu (zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat) i jest zabezpieczony wierzytelnościami lub innymi aktywami przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy jest udzielany na podstawie projektu finansowego przedsiębiorstwa, w którym muszą być przedstawione prognozy finansowe, cele biznesowe, plan przepływów finansowych oraz inne potrzebne informacje dla banku. Banki wymagają także zabezpieczeń w postaci poręczeń, weksli, gwarancji bankowych, czy tez hipoteki.

Kredyt obrotowy jest często udzielany jako linia kredytowa, co oznacza, że przedsiębiorstwo ma dostęp do określonej kwoty kredytu, którą może wykorzystać w dowolnym momencie, o ile jest ona dostępna w ramach udzielonej linii.

Zasady udzielania kredytu obrotowego

Zasady udzielania kredytu obrotowego mogą się różnić w zależności od banku czy instytucji finansowej, jednak ogólnie, proces udzielania kredytu obrotowego przebiega następująco:

  1. Przedsiębiorca składa wniosek o kredyt obrotowy, w którym przedstawia swoją sytuację finansową, prognozy finansowe oraz cele biznesowe.
  2. Bank lub instytucja finansowa przeprowadza analizę wniosku oraz przeprowadza wywiad z przedsiębiorcą, by lepiej poznać jego działalność i potrzeby.

Czym jest kredyt z gwarancją de minimis?

Kredyt z gwarancją de minimis to rodzaj kredytu, który jest udzielany przedsiębiorcom przez banki lub inne instytucje finansowe, ale jest objęty gwarancją udzieloną przez państwo. Gwarancja ta pochodzi z programu de minimis, który jest finansowany przez Unię Europejską i przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarancja de minimis pozwala na zwiększenie dostępności kredytu dla przedsiębiorców, ponieważ banki czy inne instytucje finansowe mogą udzielać kredytów z niższym wymaganym wkładem własnym, a także z niższymi kosztami kredytu. Gwarancja ta pozwala także na zwiększenie bezpieczeństwa kredytu, ponieważ banki czy inne instytucje finansowe mogą być bardziej skłonne do udzielania kredytów, ponieważ ryzyko jest zmniejszone dzięki gwarancji.

Jednakże, należy pamiętać, że warunki udzielenia kredytu z gwarancją de minimis mogą się różnić w zależności od banku czy instytucji finansowej, a także warunki udzielenia gwarancji de minimis mogą się różnić w zależności od kraju.

Podobieństwa i różnice między nimi

Kredyt obrotowy i kredyt z gwarancją de minimis są oba rodzajami kredytów przeznaczonych dla przedsiębiorstw, jednak istnieją pewne różnice między tymi dwoma rodzajami kredytów:

Podobieństwa:

  • Oba rodzaje kredytów służą do finansowania bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, takich jak płatności za materiały, surowce, płace dla pracowników czy też inne koszty operacyjne
  • Oba rodzaje kredytów są udzielane na krótki okres czasu
  • Oba rodzaje kredytów są zabezpieczone wierzytelnościami lub innymi aktywami przedsiębiorstwa
  • Oba rodzaje kredytów wymagają od przedsiębiorcy przedstawienia prognoz finansowych, celów biznesowych oraz planu przepływów finansowych.

Różnice:

  • Kredyt obrotowy jest udzielany przez banki czy inne instytucje finansowe bez udziału państwa jako gwaranta, podczas gdy kredyt z gwarancją de minimis jest udzielany przez te same instytucje finansowe ale jest objęty gwarancją udzieloną przez państwo
  • Kredyt obrotowy jest udzielany na podstawie projektu finansowego przedsiębiorstwa, podczas gdy kredyt z gwarancją de minimis jest udzielany na podst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *