Leasing operacyjny (ang. operating lease) jest rodzajem leasingu, w którym przedsiębiorca (najemca) korzysta z przedmiotu leasingu (np. samochodu, maszyny, sprzętu itp.) przez określony czas (np. kilka lat) w zamian za płacenie regularnych rat leasingowych. W leasingu operacyjnym, przedsiębiorca nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu, a jedynie jego użytkownikiem na określony czas.

W leasingu operacyjnym, leasingodawca (wierzyciel) ponosi ryzyko utraty wartości przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu, a także odpowiada za jego bieżącą konserwację i naprawy. Przedsiębiorca natomiast, jest odpowiedzialny za utrzymanie przedmiotu leasingu w dobrym stanie i użytkowanie go zgodnie z warunkami umowy leasingu.

Leasing finansowy – charakterystyka

Leasing finansowy (ang. financial lease) to rodzaj leasingu, w którym przedsiębiorca (najemca) korzysta z przedmiotu leasingu (np. samochodu, maszyny, sprzętu itp.) przez określony czas (np. kilka lat) w zamian za płacenie regularnych rat leasingowych. W leasingu finansowym, przedsiębiorca ma możliwość nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu za symboliczną cenę (tzw. wartość końcowa).

W leasingu finansowym, leasingodawca (wierzyciel) przenosi na przedsiębiorcę (najemcę) ryzyko utraty wartości przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu, a także odpowiada za jego bieżącą konserwację i naprawy. Przedsiębiorca natomiast, jest odpowiedzialny za utrzymanie przedmiotu leasingu w dobrym stanie i użytkowanie go zgodnie z warunkami umowy leasingu.

Leasing finansowy jest często wybierany przez przedsiębiorców, którzy chcą stać się właścicielami przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu, lub przez te, które potrzebują dostępu do specjalistycznego sprzętu lub maszyn przez dłuższy okres czasu.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – porównanie

Leasing operacyjny i leasing finansowy różnią się przede wszystkim poziomem ryzyka, jakie ponoszą leasingodawca i najemca oraz możliwością nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu.

W leasingu operacyjnym, leasingodawca ponosi ryzyko utraty wartości przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu, a najemca nie ma możliwości nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu. W zamian za to, leasingodawca odpowiada za bieżącą konserwację i naprawy przedmiotu leasingu. Leasing operacyjny jest często wybierany przez przedsiębiorców, którzy potrzebują dostępu do specjalistycznego sprzętu lub maszyn, ale nie chcą ponosić kosztów jego utraty wartości po zakończeniu okresu leasingu.

W leasingu finansowym, najemca ponosi ryzyko utraty wartości przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu, a leasingodawca nie odpowiada za bieżącą konserwację i naprawy przedmiotu leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *