Upadłość dłużnika to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji dłużnik może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości, co pozwala na rozwiązanie jego sytuacji finansowej poprzez podział jego majątku pomiędzy wierzycielami. Upadłość dłużnika jest procedurą regulowaną przez prawo upadłościowe, którego celem jest zarządzanie majątkiem dłużnika oraz rozwiązanie jego długów w sposób jak najmniej kosztowny dla jego wierzycieli.

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

W Polsce istnieją dwa rodzaje upadłości dłużnika: upadłość likwidacyjna oraz upadłość układowa.

 1. Upadłość likwidacyjna – jest to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji sąd ogłasza upadłość dłużnika i powołuje syndyka, który ma za zadanie zarządzać majątkiem dłużnika i rozwiązać jego długi w sposób jak najmniej kosztowny dla wierzycieli.
 2. Upadłość układowa – jest to rodzaj upadłości, który pozwala dłużnikowi na zawarcie układu z wierzycielami. W takiej sytuacji dłużnik przedstawia wierzycielom propozycję spłaty swoich zobowiązań finansowych w ratach lub w inny sposób. Jeśli propozycja ta zostanie przyjęta przez większość wierzycieli, sąd ogłasza upadłość układową, co pozwala dłużnikowi na spłatę swoich długów w ratach.

Upadłość likwidacyjna – charakterystyka

Upadłość likwidacyjna jest to proces, w którym dłużnik, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości. Celem tego procesu jest likwidacja majątku dłużnika oraz rozwiązanie jego długów w sposób jak najmniej kosztowny dla wierzycieli.

 • Charakterystyka:
  • Upadłość likwidacyjna jest procesem, w którym celem jest całkowite rozwiązanie długów dłużnika poprzez likwidację jego majątku.
  • Proces ten jest prowadzony przez syndyka powołanego przez sąd, który ma za zadanie zarządzanie majątkiem dłużnika oraz rozwiązanie długów wierzycieli.
  • W trakcie procesu likwidacji majątku dłużnika, syndyk może sprzedać jego aktywa, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli.
  • Upadłość likwidacyjna kończy się z chwilą, gdy dług dłużnika zostanie całkowicie spłacony, a majątek zostanie zlikwidowany
  • W trakcie trwania postępowania dłużnik traci prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dłużnik ma obowiązek udzielania informacji i współpracy z syndykiem, a także zgłaszania swoich majątków.

Upadłość układowa – charakterystyka

Upadłość układowa jest to proces, w którym dłużnik, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości układowej. Celem tego procesu jest zawarcie układu z wierzycielami, który pozwala dłużnikowi na spłatę swoich długów w ratach.

 • Charakterystyka:
  • Upadłość układowa jest procesem, w którym celem jest zawarcie układu z wierzycielami, który pozwala dłużnikowi na spłatę swoich długów w ratach.
  • Proces ten jest prowadzony przez syndyka powołanego przez sąd, który ma za zadanie przygotowanie propozycji układu oraz zgłoszenie jej do zatwierdzenia przez wierzycieli.
  • W celu zawarcia układu, większość wierzycieli musi zgodzić się na propozycję układu przedstawioną przez syndyka.
  • Układ ten jest wiążący dla wszystkich wierzycieli, niezależnie od tego czy zgłosili swoje roszczenia czy nie.
  • W trakcie trwania postępowania dłużnik może kontynuować swoją działalność gospodarczą.
  • Dłużnik ma obowiązek udzielania informacji i współpracy z syndykiem, a także zgłaszania swoich majątków.
  • Układ jest realizowany przez dłużnika przez okres jego trwania, po czym sąd może ogłosić zakończenie postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *