Ambush marketing (pol. „marketing z zaskoczenia”) to taktyka reklamowa, w której firma reklamuje swoje produkty lub usługi w sposób, który sugeruje, że jest ona oficjalnym sponsorem lub partnerem jakiejś imprezy sportowej lub kulturalnej, takiej jak mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie, itp., bez faktycznie bycia oficjalnym sponsorem czy partnerem. Celem takiego działania jest przejęcie części korzyści związanych z takim wydarzeniem przez firmę, która nie wydała na to pieniędzy. Ambush marketing jest często krytykowany jako nieuczciwe i nieetyczne zachowanie, ponieważ firma, która go stosuje, nie ponosi kosztów związanych z byciem oficjalnym sponsorem, a jednocześnie czerpie korzyści związane z takim byciem.

Przykłady działań ambush marketingu

Przykłady działań z zakresu ambush marketingu to:

  1. Reklama, która sugeruje, że firma jest oficjalnym sponsorem wydarzenia, chociaż tak nie jest.
  2. Użycie logo lub symboli związanych z wydarzeniem, bez zgody organizatorów.
  3. Użycie haseł lub slogany, które nawiązują do wydarzenia, bez zgody organizatorów.
  4. Użycie wizerunków zawodników, którzy biorą udział w wydarzeniu, bez zgody organizatorów.
  5. Użycie kolorystyki lub grafiki, która jest związana z wydarzeniem, bez zgody organizatorów.
  6. Umieszczenie reklamy w pobliżu miejsca wydarzenia, bez zgody organizatorów.
  7. Zorganizowanie darmowej imprezy przed lub po wydarzeniu, bez zgody organizatorów.
  8. Użycie haseł, które są związane z oficjalnymi hasłami reklamowymi wydarzenia, bez zgody organizatorów.

Warto pamiętać, że ambush marketing jest nielegalny w wielu krajach i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, dlatego ważne jest, aby firmy unikały takiej taktyki reklamowej.

Jakie firmy korzystają z ambush marketingu?

Ambush marketing jest stosowany przez różne rodzaje firm, ale najczęściej przez te, które nie są oficjalnymi sponsorami lub partnerami wydarzenia sportowego lub kulturalnego, ale chcą czerpać korzyści związane z byciem takim sponsorem. Firmy z branży sportowej, turystycznej czy też produktów i usług konsumenckich mogą być szczególnie skłonne do korzystania z ambush marketingu, ponieważ chcą przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów poprzez związek z popularnym wydarzeniem. Firmy te mogą wykorzystywać różne metody, takie jak reklama, przemówienia publiczne, a nawet organizowanie imprez związanych z wydarzeniem sportowym czy kulturalnym, bez bycia oficjalnym partnerem lub sponsorem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *