Brief, czyli „briefing”, to dokument, który zawiera informacje potrzebne do przygotowania projektu reklamowego lub kreatywnego. Jest to narzędzie, które pomaga zespołowi projektowemu, marketerom czy agencji reklamowej lepiej zrozumieć potrzeby i cele klienta, a także kierunki, w jakich powinien rozwijać się projekt. Brief zawiera zwykle informacje takie jak:

 • Cel kampanii reklamowej
 • Grupa docelowa
 • Budżet
 • Harmonogram
 • Oczekiwania wobec projektu
 • Informacje o marki i produkcie

Brief jest ważnym narzędziem, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klienta oraz umożliwia lepsze dostosowanie projektu do jego oczekiwań. Dzięki brief, zespół projektowy może uniknąć nieporozumień i marnowania czasu na niepotrzebne zmiany, a klient ma pewność, że projekt jest zgodny z jego oczekiwaniami.

Co powinien zawierać brief?

Brief powinien zawierać następujące informacje:

 1. Cel kampanii reklamowej: określenie ogólnego celu kampanii, np. zwiększenie sprzedaży, pozyskanie leadów, zwiększenie świadomości marki.
 2. Grupa docelowa: opis grupy docelowej, do której skierowana jest kampania, w tym demografia, zachowania, potrzeby, problemy.
 3. Budżet: informacje na temat dostępnego budżetu na kampanię, w tym źródła finansowania.
 4. Harmonogram: określenie terminów realizacji projektu, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii, terminów dostarczenia materiałów i etapów realizacji.
 5. Oczekiwania wobec projektu: określenie oczekiwań klienta dotyczących projektu, w tym oczekiwanego efektu, stylistyki, formatu, komunikatów.
 6. Informacje o marki i produkcie: opis marki, historia, wartości, USP (unique selling points – unikalne cechy produktu), konkurencja, dotychczasowa komunikacja.
 7. KPI (key performance indicators): ważne wskaźniki, które będą mierzone, aby ocenić skuteczność kampanii.
 8. Materiały dodatkowe: jeśli dostępne, załączenie istniejących materiałów reklamowych, zdjęć, wizualizacji, itp.
 9. Kontakt: informacje kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za projekt z obu stron, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Ważne jest, aby brief był jasny, zwięzły i dobrze przemyślany, tak aby zespół projektowy miał jasny obraz tego, czego oczekuje klient i mógł przygotować projekt zgodnie z jego wymaganiami.

Zasady tworzenia skutecznego briefu

Aby stworzyć skuteczny brief, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Jasno określ cel: określ dokładnie, czego chcesz osiągnąć dzięki projektowi. To pozwoli zespołowi projektowemu na lepsze zrozumienie Twoich oczekiwań i skupienie się na kluczowych kwestiach.
 2. Skup się na grupie docelowej: opisz dokładnie, kto jest Twoją grupą docelową, i jakie potrzeby i problemy ta grupa ma. To pozwoli zespołowi projektowemu na lepsze dostosowanie projektu do potrzeb grupy docelowej.
 3. Określ budżet: podaj dokładny budżet, jaki masz na projekt, oraz jego źródła finansowania. To pozwoli zespołowi projektowemu na lepsze planowanie i realizację projektu.
 4. Ustaw terminy: określ terminy, w jakich projekt ma być zrealizowany, oraz daty dostarczenia poszczególnych etapów.
 5. Określ oczekiwania: wyraź swoje oczekiwania wobec projektu, w tym stylistykę, format, komunikaty, itp.
 6. Dostarcz informacje o marce i produkcie: dostarcz zespołowi projektowemu wszystkie istotne informacje na temat marki i produktu, aby mógł lepiej zrozumieć kontekst projektu.
 7. Określ KPI: wskaźniki kluczowych wyników (KPI) pozwolą na ocenę skuteczności projektu po jego zakończeniu
 8. Kontakt: podaj kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt po obu stronach, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
 9. Regularnie aktualizuj: pamiętaj o aktualizacji briefu w trakcie trwania projektu, aby uniknąć nieporozumień i być na bieżąco z postępem prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *