Faktura zaliczkowa to dokument, który jest wystawiany przez dostawcę towarów lub usług, zanim zostanie on całkowicie dostarczony lub wykonany. Faktura ta jest wystawiana w celu uzyskania zaliczki od klienta na pokrycie kosztów związanych z realizacją dostawy lub usługi. Faktura zaliczkowa jest zwykle wystawiana przed rozpoczęciem dostawy lub usługi, a jej kwota jest obliczana jako procent wartości całkowitej transakcji.

Po co wystawia się fakturę zaliczkową?

Faktura zaliczkowa jest wystawiana, ponieważ pozwala to na uzyskanie wcześniejszej płatności od klienta na pokrycie kosztów związanych z realizacją dostawy lub usługi. Jest to szczególnie przydatne, gdy dostawca lub usługodawca potrzebuje zabezpieczenia finansowego, aby móc rozpocząć lub kontynuować pracę. Faktura zaliczkowa jest również używana jako narzędzie do zarządzania ryzykiem, ponieważ pozwala dostawcy lub usługodawcy na zabezpieczenie się przed ewentualnym niedotrzymaniem przez klienta zobowiązań finansowych.

Elementy

Faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane identyfikacyjne: numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności
 2. Informacje dotyczące sprzedającego i kupującego, takie jak nazwa, adres, numer NIP
 3. Opis towarów lub usług, które zostaną dostarczone lub wykonane, oraz ich ilość, cena jednostkowa, wartość całkowita
 4. Kwota zaliczki, która jest przedmiotem faktury
 5. Informacje dotyczące podatku VAT, jeśli jest on naliczany
 6. Informacje dotyczące formy płatności
 7. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Faktura zaliczkowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi fakturowania.

Kiedy nie trzeba jej wystawiać?

Nie trzeba wystawiać faktury zaliczkowej, gdy:

 1. Dostawa towarów lub świadczenie usług jest wykonywane w ramach umowy, w której kwota zaliczki jest już uwzględniona w cenie transakcji.
 2. Klient nie wyraził zgody na wystawienie faktury zaliczkowej.
 3. Klient jest osobą prywatną i nie prowadzi działalności gospodarczej, w takim przypadku faktura zaliczkowa nie jest dopuszczalna.
 4. Dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane bezpłatnie.

Warto jednak pamiętać, że wystawienie faktury zaliczkowej jest dobrowolne i zależy od decyzji sprzedającego i umówienia się z kupującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *