Leasing jest formą finansowania, w której przedsiębiorstwo (nazywane najemcą) korzysta z danego przedmiotu (np. samochodu, maszyny, budynku) na podstawie umowy z leasingodawcą, który jest właścicielem tego przedmiotu. Najemca płaci leasingodawcy określoną ratę leasingową, która składa się z części odsetkowej i amortyzacyjnej, w celu spłaty kosztu przedmiotu wraz z odsetkami oraz pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu.

Leasing jest często stosowany jako alternatywa dla kredytu, ponieważ pozwala na uniknięcie konieczności angażowania własnych środków finansowych w zakup przedmiotu, a także umożliwia odliczanie rat leasingowych od podatku dochodowego.

Istnieją różne rodzaje leasingu, takie jak leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing operacyjny pozwala najemcy na korzystanie z przedmiotu przez określony czas, po czym przedmiot powraca do leasingodawcy. W leasing finansowym najemca ma opcję wykupienia przedmiotu po zakończeniu okresu leasingu.

Dzierżawa jest formą finansowania, podobnie jak leasing, polegającą na korzystaniu z danego przedmiotu (np. samochodu, maszyny, budynku) przez określony czas, na podstawie umowy zawartej między właścicielem przedmiotu (dzierżawcą) a przedsiębiorstwem (najemcą). Najemca płaci dzierżawcy określoną ratę dzierżawy, która składa się z kosztu utrzymania i eksploatacji przedmiotu.

Różnica między leasingiem a dzierżawą polega głównie na tym, że w przypadku dzierżawy najemca nie ma prawa do posiadania przedmiotu po zakończeniu okresu dzierżawy, a jedynie korzysta z niego przez określony czas. Dzierżawa jest często stosowana w przypadku przedmiotów, które szybko tracą wartość, takich jak maszyny czy sprzęt IT.

Dzierżawa jest często stosowana przez przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć konieczności angażowania własnych środków finansowych w zakup przedmiotu, a także umożliwia odliczanie rat dzierżawy od podatku dochodowego.

Leasing a dzierżawa – podobieństwa i różnice

Leasing i dzierżawa to dwa różne sposoby finansowania zakupu różnych rodzajów aktywów, takich jak samochody, maszyny, nieruchomości itp. Oba pozwalają na korzystanie z aktywu bez konieczności jego całkowitego zakupu.

Podobieństwa:

  • Oba pozwalają na korzystanie z aktywu bez jego całkowitego zakupu.
  • W obu przypadkach płaci się określoną opłatę, aby mieć dostęp do aktywu.
  • W obu przypadkach istnieje opcja wykupienia aktywu po określonym czasie.

Różnice:

  • Leasing jest formą finansowania, podczas gdy dzierżawa jest umową najmu.
  • W leasingu, leasingodawca jest właścicielem aktywu, podczas gdy w dzierżawie, właścicielem jest dzierżawca.
  • Leasing jest często używany do finansowania długoterminowych inwestycji, podczas gdy dzierżawa jest często używana do krótkoterminowych potrzeb.
  • W leasingu, raty leasingowe są opodatkowane jako koszty uzyskania przychodów, podczas gdy w dzierżawie, opłaty za dzierżawę są opodatkowane jako przychód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *