Miękka windykacja to proces odzyskiwania należności, który opiera się na rozmowie i negocjacjach z dłużnikiem, zamiast na drodze sądowej. Celem jest wypracowanie rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron – dłużnik będzie mógł spłacić swoje zobowiązanie, a wierzyciel będzie miał pewność, że otrzyma swoje pieniądze. W ramach miękkiej windykacji, windykatorzy mogą przeprowadzać rozmowy z dłużnikiem, proponować układy spłaty, a także pomagać dłużnikom w uzyskaniu pomocy finansowej. Jest to bardziej humanitarna metoda windykacji, niż przymusowa, która jest często kojarzona z negatywnymi konsekwencjami dla dłużników.

Przebieg procesu miękkiej windykacji

Przebieg procesu miękkiej windykacji może różnić się w zależności od danej sytuacji, jednak ogólnie można przedstawić go w następujący sposób:

 1. Identyfikacja dłużnika – windykator identyfikuje dłużnika i zbiera informacje na jego temat, takie jak dane kontaktowe, historia zobowiązań i sytuacja finansowa.
 2. Kontakt z dłużnikiem – windykator kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia sytuacji i uzgodnienia sposobu spłaty zobowiązania.
 3. Negocjacje – windykator negocjuje z dłużnikiem warunki spłaty zobowiązania, takie jak wysokość rat, terminy spłaty, itp.
 4. Układ spłaty – po uzgodnieniu warunków, windykator i dłużnik podpisują układ spłaty, który określa warunki, na jakich dłużnik będzie spłacał zobowiązanie.
 5. Monitorowanie spłaty – windykator monitoruje spłatę zobowiązania przez dłużnika i w razie potrzeby kontaktuje się z nim w celu uzgodnienia ewentualnych zmian warunków układu spłaty.
 6. Zakończenie procesu – po uregulowaniu zobowiązania przez dłużnika, proces windykacji jest uważany za zakończony.

Jednak należy pamiętać że miękka windykacja jest tylko jednym z elementów procesu windykacji, który może zakończyć się przejściem do windykacji twardej, czyli np. przez postępowanie sądowe, jeśli dłużnik nie dotrzymuje ustalonych warunków.

Czym różni się klasyczna windykacja od miękkiej windykacji?

Klasyczna windykacja i miękka windykacja różnią się przede wszystkim podejściem i metodami, które stosuje się w celu odzyskania należności.

Klasyczna windykacja, to proces odzyskiwania należności przez różne formy przymusu, takie jak:

 • wezwanie do zapłaty,
 • pozew sądowy,
 • egzekucja komornicza,
 • przetargi licytacyjne,
 • zajęcie wynagrodzenia czy też innych środków płatniczych

Klasyczna windykacja jest postrzegana jako bardziej rygorystyczna i stosowana jest w sytuacjach, gdy dłużnik jest niechętny do spłaty zobowiązania lub nie jest w stanie go spłacić.

Z kolei miękka windykacja to proces odzyskiwania należności, który opiera się na rozmowie i negocjacjach z dłużnikiem, zamiast na drodze sądowej. Miękka windykacja skupia się na znalezieniu rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron, dłużnika i wierzyciela. Wierzyciel skupia się na odzyskaniu należności, a dłużnik dostaje możliwość spłaty swojego zobowiązania.

W przypadku miękkiej windykacji, windykatorzy mają na celu przede wszystkim doprowadzenie do ugody między stronami, a nie skupienie się na sankcjach i karach dla dłużnika. Miękka windykacja jest bardziej humanitarna i przyjazna dla dłużników niż klasyczna windykacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *