Ochrona zatrudnienia to pojęcie oznaczające działania podejmowane przez państwo lub pracodawcę, mające na celu zabezpieczenie przed utratą pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracowników.

Istnieje kilka rodzajów ochrony zatrudnienia, takich jak :

  • Ochrona przed zwolnieniem – przepisy prawne, które chronią pracowników przed bezpodstawnym zwolnieniem, np. przed zwolnieniem z pracy z powodu ciąży czy niepełnosprawności.
  • Ochrona przed nieuczciwym traktowaniem – przepisy prawne chroniące przed mobbingiem czy dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, wiek, itp.
  • Ochrona przed redukcją etatów – przepisy regulujące zasady redukcji zatrudnienia, np. konieczność zachowania proporcji między zwolnieniami pracowników zatrudnionych na umowę o pracę a pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie czy o dzieło.
  • Ochrona przed bezrobociem – przepisy regulujące dostępność świadczeń dla bezrobotnych, np. zasiłki dla bezrobotnych czy programy aktywizacji zawodowej.

Ochrona zatrudnienia jest niezbędna dla zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia, dlatego przepisy prawne regulujące ochronę zatrudnienia są ważnym elementem funkcjonowania rynku pracy.

Komu i dlaczego przysługuje ochrona zatrudnienia?

Ochrona zatrudnienia przysługuje pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Celem ochrony zatrudnienia jest zabezpieczenie przed utratą pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracowników. Ochrona zatrudnienia ma na celu zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy.

Ochrona zatrudnienia przysługuje pracownikom, ponieważ:

  • Pracownicy są słabszą stroną relacji z pracodawcą i mogą być narażeni na nieuczciwe traktowanie ze strony pracodawcy.
  • Pracownicy mogą być zwolnieni z pracy bez uzasadnienia, co jest dla nich bardzo trudne do zniesienia, zwłaszcza jeśli nie mają innego źródła dochodu.
  • Pracownicy mogą stracić pracę w wyniku redukcji etatów lub upadku przedsiębiorstwa, co jest dla nich trudne do zniesienia.
  • Pracownicy mogą stracić pracę w wyniku zmian w gospodarce i rynku pracy, co jest dla nich trudne do zniesienia.

Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym

Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym oznacza zabezpieczenie przed utratą pracy dla pracowników, którzy korzystają z urlopu wychowawczego. Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu wychowawczego, mają prawo do powrotu do pracy na swoim dotychczasowym stanowisku lub innym stanowisku o tym samym lub wyższym poziomie zarobków.

Urlop wychowawczy to przysługujący rodzicom czas, w którym mogą oni przebywać z dzieckiem po jego urodzeniu lub przysposobieniu. Przysługuje on zarówno matkom, jak i ojcom dziecka, na jego wykorzystanie przysługuje odpowiednio 14 lub 37 tygodni.

Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym oznacza, że pracodawca nie może zwolnić pracownika z pracy z powodu korzystania z urlopu wychowawczego, ani też nie może mu zaproponować innego, gorszego stanowiska po powrocie z urlopu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *