Potrącenie wierzytelności to instytucja prawna pozwalająca na dokonanie zamiany jednej wierzytelności na drugą, polegająca na tym, że dłużnik potraja swoją wierzytelność przeciwko wierzycielowi, przeciwko któremu ma wierzytelność własną. W wyniku potrącenia obie wierzytelności ulegają zlikwidowaniu.

Kiedy dochodzi do potrącenia wierzytelności?

Potrącenie wierzytelności może nastąpić wtedy, gdy:

  1. Obie strony mają wzajemne wierzytelności wobec siebie, tj. dłużnik jest jednocześnie wierzycielem, a wierzyciel jest jednocześnie dłużnikiem.
  2. Wierzytelności te są płatne i oznaczone co do osób, przedmiotu oraz kwoty.
  3. Wierzytelności są wymagalne, czyli termin ich płatności już upłynął.
  4. Dłużnik dokona potrącenia wierzytelności w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, np. w toku procesu sądowego.

Należy pamiętać, że potrącenie wierzytelności nie jest automatyczne, lecz musi zostać przez dłużnika odpowiednio zgłoszone i udowodnione.

Jak dokonuje się potrącenia wierzytelności?

Potrącenie wierzytelności dokonuje się przez zgłoszenie tego faktu przez dłużnika, który jest jednocześnie wierzycielem, w odpowiednim momencie i miejscu, zwykle w toku procesu sądowego lub w trakcie negocjacji z wierzycielem.

Aby potrącenie zostało uwzględnione, dłużnik musi wykazać, że spełnione są warunki do jego dokonania:

  • Obie strony mają wzajemne wierzytelności wobec siebie
  • Wierzytelności są płatne i oznaczone co do osób, przedmiotu oraz kwoty
  • Wierzytelności są wymagalne

Dłużnik powinien również wskazać dokładnie jakie wierzytelności chce potrącić i w jakiej kwocie.

Warto pamiętać, że potrącenie wierzytelności nie jest automatyczne, lecz musi zostać przez dłużnika odpowiednio udowodnione i zgłoszone.

Czy każdą wierzytelność można potrącić?

Nie każdą wierzytelność można potrącić. Aby potrącenie było dopuszczalne, muszą zachodzić spełnione następujące warunki:

  1. Obie strony (dłużnik i wierzyciel) mają wzajemne wierzytelności wobec siebie, tj. dłużnik jest jednocześnie wierzycielem, a wierzyciel jest jednocześnie dłużnikiem.
  2. Wierzytelności te są płatne i oznaczone co do osób, przedmiotu oraz kwoty.
  3. Wierzytelności są wymagalne, czyli termin ich płatności już upłynął.

Warto pamiętać, że potrącenie nie może dotyczyć wierzytelności, która jest przedmiotem sporu lub wierzytelności, która nie jest jeszcze wymagalna. Potrącenie nie może być też dokonane w przypadku wierzytelności, która ma charakter niepieniężny, np. odszkodowanie za szkodę moralną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *