Uproszczona rachunkowość to system księgowy, który pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób uproszczony, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczona rachunkowość jest alternatywą dla pełnej rachunkowości, która jest bardziej skomplikowana i wymaga więcej czasu i zasobów, w celu spełnienia wymogów prawnych.

W ramach uproszczonej rachunkowości, przedsiębiorstwo nie musi prowadzić pełnej księgowości, takiej jak księgi handlowe, inwentaryzacyjne, czy też księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorstwo skupia się na rejestrowaniu podstawowych informacji finansowych, takich jak przychody, koszty, zobowiązania, należności i aktywa.

Uproszczona rachunkowość jest przeznaczona dla przedsiębiorstw o niskiej skali działalności, które nie posiadają rozbudowanej struktury finansowej, a także dla tych, które nie spełniają kryteriów do prowadzenia pełnej rachunkowości. W Polsce uproszczona rachunkowość jest przewidziana dla przedsiębiorstw spełniających kryterium kwotowe, określone przez ustawodawcę, a także dla tych którzy wybierają taką formę.

Kto może korzystać z uproszczonej rachunkowości?

Korzystanie z uproszczonej rachunkowości jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają określone warunki, wyznaczone przez prawo. W Polsce, przedsiębiorstwa mogą korzystać z uproszczonej rachunkowości, jeśli spełniają jedno z dwóch kryteriów:

  • kryterium kwotowe, określone w ustawie o rachunkowości, które polega na tym, że przedsiębiorstwo nie przekroczyło określonego limitu przychodów,
  • kryterium dobrowolności, które polega na tym, że przedsiębiorca samodzielnie zdecyduje o wyborze uproszczonej rachunkowości, bez względu na przekroczenie kryterium kwotowego.

Warto jednak pamiętać, że uproszczona rachunkowość nie jest obowiązkowa i przedsiębiorstwa mogą prowadzić pełną rachunkowość, nawet jeśli spełniają kryteria uproszczonej rachunkowości.

Uproszczenie rachunkowości dla organizacji

Uproszczona rachunkowość nie jest tylko dostępna dla przedsiębiorstw, ale również dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, czy też innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami.

Uproszczona rachunkowość dla organizacji pozarządowych polega na tym, że te podmioty nie muszą prowadzić pełnej rachunkowości, takiej jak księgi handlowe, inwentaryzacyjne, czy też księgi przychodów i rozchodów. W zamian za to, organizacje pozarządowe skupiają się na rejestrowaniu podstawowych informacji finansowych, takich jak przychody, koszty, zobowiązania, należności i aktywa.

Organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia czy fundacje, mogą korzystać z uproszczonej rachunkowości, jeśli spełniają odpowiednie warunki określone przez prawo, takie jak kryterium kwotowe, lub dobrowolnie wybierają taką formę.

Warto jednak pamiętać, że uproszczona rachunkowość nie jest obowiązkowa i organizacje pozarządowe mogą prowadzić pełną rachunkowość, nawet jeśli spełniają kryteria uproszczonej rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *