PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) jest to uproszczona forma prowadzenia ksiąg rachunkowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. PKPiR jest stosowana zamiast KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów) dla firm, które nie przekroczyły progu 2 milionów złotych przychodu rocznie. PKPiR polega na ewidencji przychodów i rozchodów w formie uproszczonej, takiej jakiej wymaga ustawa o rachunkowości. PKPiR jest formą skróconą dlatego też, że nie wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia pełnej księgowości, jednak przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów.

Zasady prowadzenia PKPiR

Zasady prowadzenia PKPiR są uregulowane w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Ewidencja przychodów i rozchodów: Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
 2. Data wystawienia i otrzymania faktury: Przedsiębiorca musi zachować faktury VAT z datą wystawienia i otrzymania.
 3. Termin złożenia deklaracji podatkowej: Przedsiębiorca musi złożyć deklarację podatkową za okres, w którym prowadził PKPiR, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył okres rozliczeniowy.
 4. Rachunkowość: Przedsiębiorca musi prowadzić rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
 5. Archiwizacja: Przedsiębiorca musi przechowywać dokumenty i księgi rachunkowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończył okres rozliczeniowy.
 6. Obowiązek sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych: Przedsiębiorca prowadzący PKPiR nie jest zobowiązany do sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych.

Metody KPiR

Istnieją różne metody prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie KPiR, zależnie od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Metoda kasowa: polega na ujmowaniu przychodów i rozchodów w momencie ich faktycznego wpływu na rachunek bankowy lub kasę firmy.
 2. Metoda uproszczona: polega na ujmowaniu przychodów i rozchodów na podstawie faktur VAT, bez konieczności prowadzenia ewidencji kasowej.
 3. Metoda przychodów: polega na ujmowaniu przychodów w momencie ich uzyskania, a rozchodów w momencie ich poniesienia.
 4. Metoda kosztów: polega na ujmowaniu kosztów w momencie ich poniesienia, a przychodów w momencie ich uzyskania.
 5. Metoda zintegrowana: polega na łączeniu dwóch lub więcej powyższych metod, aby uzyskać jak najdokładniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Metoda którą wybierze przedsiębiorca powinna być dostosowana do rodzaju i skali działalności, a także do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *