KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) jest to dokument, który przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić w celu udokumentowania przychodów i rozchodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. KPiR jest podstawowym dokumentem do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. W KPiR przedsiębiorca zapisuje przychody i rozchody związane z działalnością oraz wykazy wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Czym jest ewidencjonowanie przychodów?

Ewidencjonowanie przychodów to proces rejestrowania i udokumentowania przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy są zobowiązani do ewidencjonowania przychodów w celu rozliczenia podatku dochodowego, a także w celu uzyskania pełnego obrazu o przebiegu działalności oraz jej rentowności. Ewidencjonowanie przychodów polega na rejestrowaniu wszystkich transakcji przychodów, w tym sprzedaży, usług, czy też otrzymanych zaliczek i opłat. Przedsiębiorcy zazwyczaj prowadzą to ewidencjonowanie na podstawie dokumentów takich jak faktury czy rachunki, które stanowią dowód na dokonanie transakcji.

Zasady ewidencjonowania przychodów

Ewidencja przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) jest obowiązkowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przychody należy ewidencjonować w momencie ich otrzymania lub gdy zostanie ustalona ich wysokość. Należy pamiętać o dokumentowaniu przychodów za pomocą faktur lub rachunków. W PKPiR należy wykazać: -datę otrzymania przychodu, -nazwę i adres kontrahenta, -kwotę przychodu brutto.

Rozchody natomiast należy ewidencjonować w momencie ich poniesienia, tj. gdy zostanie wydana faktura lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu. W PKPiR należy wykazać: -datę poniesienia kosztu, -nazwę i adres kontrahenta, -kwotę kosztu brutto.

Należy pamiętać, że przepisy podatkowe regulują kwestie ewidencji przychodów i kosztów, dlatego warto się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *