Zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne przysługujące osobie, która opiekuje się dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Jest to forma wsparcia dla osób, które z powodu opieki nad bliską osobą tracą możliwość zarobkowania. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres, w którym opieka nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną jest niezbędna, i jest wypłacany przez ZUS. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i spełnienie określonych kryteriów, takich jak np. brak innej osoby, która mogłaby zająć się opieką, oraz brak możliwości pozostawienia dziecka lub osoby niepełnosprawnej pod opieką instytucji. Warto podkreślić, że zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które opiekują się osobami bliskimi, takie jak dzieci czy rodzice, jest to świadczenie przysługujące na okres niezbędnej opieki i jest uzależnione od kryteriów określonych przez ZUS.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która opiekuje się dzieckiem w wieku do 8 lat lub osobą niepełnosprawną, z powodu której opieka jest niezbędna. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy spełnić określone kryteria, takie jak: -posiadanie tytułu ubezpieczenia, -brak możliwości pozostawienia dziecka lub osoby niepełnosprawnej pod opieką innej osoby, -brak możliwości zatrudnienia w innym zawodzie lub formie zatrudnienia.

W Polsce zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno osobom pracującym jak i niepracującym, jest to świadczenie przysługujące na okres niezbędnej opieki i jest uzależnione od kryteriów określonych przez ZUS. Warto zauważyć, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje natomiast osobom, które opiekują się dzieckiem powyżej 8 roku życia, ponieważ w przypadku dzieci powyżej 8 roku życia przysługuje zasiłek macierzyński.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku opiekuńczy zależy od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, które były opłacane przez pracodawcę lub przez osobę ubiegającą się o zasiłek, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie uprawniające do zasiłku. W Polsce w 2021 roku wysokość zasiłku opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru składek, jednak nie mniej niż minimalna podstawa wymiaru zasiłku. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS przez okres do 6 tygodni. Warto pamiętać, że wysokość zasiłku opiekuńczy może się zmieniać w zależności od decyzji rządu, dlatego zawsze należy sprawdzić aktualne informacje na stronie ZUS lub zwrócić się do pracownika ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *