Administrator danych osobowych to osoba lub organizacja odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Mogą to być przedsiębiorcy, instytucje publiczne lub non-profit. Ich obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności za ewentualne naruszenia tych przepisów.

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych są określone przez przepisy o ochronie danych osobowych, takie jak RODO w Europie. Główne obowiązki administratora danych osobowych to:

 1. Legalność przetwarzania danych: Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z przepisami prawa.
 2. Bezpieczeństwo danych: Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
 3. Informowanie osoby: Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za informowanie osób, których dane przetwarza, o celach przetwarzania, okresie przetwarzania, a także prawach do dostępu do danych, ich poprawiania czy usuwania.
 4. Zgoda: Administrator danych osobowych musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednich przypadkach.
 5. Nadzór: Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty trzecie, takie jak podwykonawcy.
 6. Raportowanie: Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za raportowanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych do odpowiednich organów regulacyjnych.

Prawa administratora danych osobowych

Prawa administratora danych osobowych są określone przez przepisy o ochronie danych osobowych, takie jak RODO w Europie. Główne prawa administratora danych osobowych to:

 1. Prawo do przetwarzania danych: Administrator danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w przepisach prawa i zgodnie z celami określonymi w umowie z osobą, której dane dotyczą.
 2. Prawo do dostępu do danych: Administrator danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych, które przetwarza, w celu ich kontroli i ewentualnej korekty.
 3. Prawo do przenoszenia danych: Administrator danych osobowych ma prawo do przenoszenia danych osobowych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi lub do innego administratora danych.
 4. Prawo do usunięcia danych: Administrator danych osobowych ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 5. Prawo do ochrony przed nieuprawnionym dostępem: Administrator danych osobowych ma prawo do zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu.
 6. Prawo do obrony przed odpowiedzialnością: Administrator danych osobowych ma prawo do obrony przed odpowiedzialnością w przypadku, gdy działa zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *