Intrastat to system statystyczny, który służy do zbierania i przetwarzania danych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego w Unii Europejskiej. Intrastat umożliwia urzędom statystycznym Unii Europejskiej zbieranie danych o ilościach i wartościach transakcji handlu wewnątrzwspólnotowego w celu dokładnego określenia poziomu i struktury handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podmioty, które uczestniczą w handlu wewnątrzwspólnotowym, tj. sprzedają lub kupują towary z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, są zobowiązane do przesyłania danych statystycznych do odpowiedniego urzędu statystycznego w swoim kraju. Dane te obejmują informacje o ilościach i wartościach towarów przywożonych i wywożonych, a także informacje o krajach pochodzenia i przeznaczenia towarów.

Intrastat jest ważnym narzędziem dla Unii Europejskiej, ponieważ pozwala na bieżące monitorowanie i analizowanie handlu wewnątrzwspólnotowego, co ma kluczowe znaczenie dla polityki handlu i rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej.

Kto powinien składać deklaracje instrastat?

Deklaracje Intrastat powinny być składane przez przedsiębiorców, którzy uczestniczą w handlu wewnątrzwspólnotowym, tj. sprzedają lub kupują towary z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązek składania deklaracji Intrastat dotyczy przedsiębiorców, którzy przekroczyli określoną granicę obrotów. Granice te są różne dla poszczególnych państw członkowskich, ale zwykle są to kwoty w wysokości od 50 000 € do 1,5 milionów € rocznie.

Deklaracje Intrastat powinny być składane przez przedsiębiorców, którzy dokonali transakcji handlu wewnątrzwspólnotowego związanych z importem lub eksportem towarów.

Przedsiębiorcy zobowiązani do składania deklaracji Intrastat, są zobligowani do tego, aby dostarczyć odpowiednie dane statystyczne do odpowiedniego urzędu statystycznego w swoim kraju, wymagane dane są różne dla importu i eksportu, ale mogą obejmować informacje takie jak: ilości i wartości towarów, kraj pochodzenia lub przeznaczenia, kod tarifiowy towarów, transport i inne.

Z czego się ona składa?

Deklaracja Intrastat składa się z kilku elementów, które służą do przedstawienia danych statystycznych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego. W zależności od kraju i rodzaju transakcji, elementy deklaracji Intrastat mogą różnić się nieco, ale ogólnie obejmują one następujące informacje:

  • Informacje o podmiocie: dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, takie jak NIP, REGON, nazwa i adres.
  • Informacje o transakcji: ilość i wartość towarów, kraj pochodzenia lub przeznaczenia, kod tarifiowy towarów, transport i inne.
  • Okres rozliczeniowy: informacje dotyczące okresu, za który składana jest deklaracja.
  • Inne informacje: np. informacje dotyczące wyłączeń, zwolnień, załączników.

Deklaracja Intrastat zwykle składana jest w formie elektronicznej, przedsiębiorcy mają do tego specjalne programy lub narzędzia, w których wprowadzają wymagane dane.

Deklaracje Intrastat składane są do odpowiedniego urzędu statystycznego państwa członkowskiego, zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach krajowych, zwykle na określony termin, który może różnić się w zależności od państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *