Faktura elektroniczna to dokument zawierający informacje o transakcji handlowej, który jest wystawiany i przesyłany w formie elektronicznej, zamiast w formie papierowej. Faktura elektroniczna jest dokumentem elektronicznym, który spełnia wszystkie wymagania formalne, jakie musi spełniać faktura papierowa. Oznacza to, że musi zawierać takie same dane jak faktura papierowa, takie jak: nazwę i adres nabywcy oraz sprzedawcy, datę wystawienia, numery rachunków, kwoty podatku i ilości sprzedanych towarów lub usług.

Faktura elektroniczna jest przesyłana przez Internet, zwykle za pośrednictwem specjalnego systemu lub platformy elektronicznej. Dzięki temu, faktura elektroniczna jest bardziej efektywna i szybsza niż faktura papierowa, ponieważ nie trzeba czekać na dostarczenie jej pocztą i można ją łatwiej przechowywać i przetwarzać.

W Polsce, od 2020 roku faktura elektroniczna jest obowiązkowa dla wszystkich podatników VAT.

Elementy faktury elektronicznej

Faktura elektroniczna jest elektroniczną wersją dokumentu faktury, który jest wymagany przy każdej transakcji handlowej. Składa się z następujących elementów:

 1. Dane sprzedawcy i nabywcy – imię i nazwisko, adres, numer NIP
 2. Data wystawienia i numer faktury
 3. Lista produktów lub usług, które zostały sprzedane, zawierająca ich nazwę, ilość, cenę jednostkową i wartość całkowitą
 4. Suma brutto i netto oraz kwota podatku
 5. Informacje o płatności – termin i sposób zapłaty
 6. Podpis elektroniczny – potwierdzenie autentyczności i integralności dokumentu

Ważne jest, aby faktura elektroniczna spełniała wymogi prawne w danym kraju, w którym jest wystawiana i używana.

Wymagania

Faktura elektroniczna musi spełniać następujące wymagania:

 1. Musi być zgodna z formatem XML lub PDF/A
 2. Musi zawierać wszystkie niezbędne elementy faktury, takie jak dane nabywcy i sprzedawcy, opis towarów lub usług, cena, kwota podatku itp.
 3. Musi być podpisana elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 4. Musi zawierać unikalny numer identyfikacyjny (np. numer NIP)
 5. Musi zawierać datę wystawienia i sprzedaży
 6. Musi być przesłana za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacji
 7. Musi spełniać wymagania podatkowe i księgowe w danym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *