Faktura pro forma to rodzaj faktury, która jest wystawiana na potrzeby formalne, przede wszystkim przed przeprowadzeniem transakcji handlowej lub w celach celnych. Faktura pro forma jest dokumentem, który nie jest dokumentem rozliczeniowym, a jego celem jest potwierdzenie istnienia transakcji oraz jej warunków.

Faktura pro forma zawiera informacje takie jak: nazwę i adres sprzedawcy i kupującego, datę wystawienia, opis i ilość towarów lub usług, cenę jednostkową, wartość całkowitą, a także inne informacje związane z transakcją, takie jak warunki dostawy, forma płatności, itp.

Faktura pro forma jest często wykorzystywana przy międzynarodowych transakcjach handlowych, gdzie potrzebne jest potwierdzenie istnienia transakcji przed jej dokonaniem, a także przy importowaniu towarów do kraju, gdzie wymagane jest potwierdzenie ich pochodzenia i ceny, aby określić należne cło i podatki.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem, w którym powstaje podstawa do naliczenia podatku, czyli określone zdarzenie lub sytuacja, na podstawie której ustalany jest wysokość podatku do zapłaty. Przykłady momentu powstania obowiązku podatkowego to: data dokonania transakcji podatkowej, data otrzymania dochodu, data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Elementy faktury proforma

Faktura proforma jest dokumentem, który przedstawia przewidywane lub uzgodnione szczegóły transakcji handlowej, ale nie jest dokumentem rozliczeniowym. Faktura proforma zwykle zawiera następujące elementy:

  1. Dane nadawcy i odbiorcy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer NIP
  2. Numer i data wystawienia faktury proforma
  3. Informacje dotyczące transakcji: opis produktów lub usług, ilość, cena jednostkowa, wartość brutto
  4. Informacje dotyczące płatności: sposób płatności, termin płatności
  5. Informacje dotyczące transportu: miejsce dostawy, termin dostawy
  6. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury proforma.

Faktura proforma jest dokumentem, który nie jest wymagany prawnie, ale jest często stosowany w handlu międzynarodowym, aby potwierdzić szczegóły transakcji przed jej zakończeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *