Czynności sprawdzające urzędu skarbowego to działania podjęte przez urząd skarbowy w celu sprawdzenia, czy podatnik prawidłowo rozlicza podatki oraz czy deklaracje podatkowe złożone przez podatnika są zgodne z rzeczywistością. Mogą one obejmować m.in. kontrolę dokumentów, wizytację w siedzibie podatnika, przesłuchanie świadków oraz oględziny miejsca. Celem tych działań jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i ujawnienie niezapłaconych podatków.

W jakich sytuacjach urząd skarbowy przeprowadza czynności sprawdzające?

Urząd skarbowy przeprowadza czynności sprawdzające w różnych sytuacjach, takich jak:

 • gdy istnieje podejrzenie, że podatnik nieprawidłowo rozlicza swoje dochody lub nie odprowadza należnych podatków,
 • w przypadku kontroli rutynowej, która ma na celu zweryfikowanie, czy podatnik prawidłowo rozlicza swoje dochody i odprowadza należne podatki,
 • gdy urząd skarbowy otrzymuje informacje o nieprawidłowościach lub nieprawidłowościach w rozliczeniach podatkowych od innych instytucji lub osób,
 • w przypadku zmiany przepisów podatkowych lub interpretacji prawnych, które mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe podatnika.

Co to za czynności?

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego to działania podejmowane przez urząd skarbowy w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Mogą one dotyczyć różnych aspektów rozliczeń podatkowych, takich jak:

 • dochody: sprawdzenie, czy podatnik prawidłowo rozlicza swoje dochody oraz czy odprowadza należne podatki,
 • koszty: weryfikacja, czy podatnik prawidłowo rozlicza swoje koszty i czy koszty te są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • VAT: sprawdzenie, czy podatnik prawidłowo rozlicza VAT i czy odprowadza należny VAT do urzędu skarbowego.

Czynności te mogą polegać na:

 • przeglądaniu dokumentów,
 • przesłuchaniu podatnika lub jego pracowników,
 • przeprowadzeniu oględzin w siedzibie firmy,
 • zabezpieczeniu dowodów.

Celem tych czynności jest ustalenie czy podatnik nie popełnił nieprawidłowości, nieścisłości lub nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i w efekcie zabezpieczenie interesów fiskusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *