Dzierżawa to umowa, w której właściciel nieruchomości (dzierżawca) przenosi na określony czas prawo korzystania z tej nieruchomości na rzecz innej osoby (najemcy), która zobowiązuje się do płacenia wynajmu. Najemca ma prawo korzystać z nieruchomości, ale nie ma prawa do jej sprzedaży ani zmiany jej przeznaczenia. Po zakończeniu okresu dzierżawy nieruchomość powraca do właściciela.

Leasing to rodzaj umowy, w której leasingodawca (właściciel) przenosi na rzecz lesse (najemcy) prawo korzystania z określonego przedmiotu (np. samochodu, maszyny) na określony czas, za określoną opłatą (ratę leasingową). Lesse ma obowiązek użytkowania przedmiotu leasingu i ponosi koszty jego eksploatacji, a po zakończeniu umowy leasingu przedmiot zostaje zwracany leasingodawcy. Leasing różni się od dzierżawy tym, że lesse ma możliwość wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu za ustaloną cenę wykupu.

Różnice

Dzierżawa i leasing różnią się przede wszystkim tym, co jest przedmiotem umowy. Dzierżawa dotyczy nieruchomości, natomiast leasing dotyczy ruchomości, takich jak samochody, maszyny, sprzęt itp.

W dzierżawie, dzierżawca (właściciel nieruchomości) przenosi na określony czas prawo korzystania z nieruchomości na rzecz najemcy, który zobowiązuje się do płacenia wynajmu. Natomiast w leasingu, leasingodawca przenosi na rzecz lesse prawo korzystania z ruchomości, za określoną opłatą (ratą leasingową).

Kolejną różnicą jest to, że w dzierżawie najemca nie ma prawa do wykupu nieruchomości po zakończeniu umowy, natomiast w leasingu lesse ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za ustaloną cenę wykupu.

Warto zauważyć, że w dzierżawie najemca ma prawo korzystać z nieruchomości, ale nie ma prawa do jej sprzedaży ani zmiany jej przeznaczenia. W leasingu natomiast lesse ma prawo korzystać z przedmiotu leasingu, jednak nie ma prawa do jego sprzedaży ani zmiany przeznaczenia.

Dzierżawa a leasing – co jest bardziej opłacalne?

To, która forma jest bardziej opłacalna, zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Dzierżawa jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują nieruchomości tylko na określony czas i nie chcą inwestować w jej zakup. Dzierżawa pozwala na elastyczne korzystanie z nieruchomości bez konieczności ponoszenia kosztów jej zakupu czy utrzymania.

Leasing jest natomiast dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują ruchomości, takiej jak maszyny czy sprzęt, do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na ich zakup. Leasing pozwala na korzystanie z ruchomości bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu, a raty leasingowe mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodu.

Warto pamiętać, że w przypadku dzierżawy najemca nie ma prawa do wykupu nieruchomości po zakończeniu umowy, natomiast w leasingu lesse ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za ustaloną cenę wykupu.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wyborze dzierżawy czy leasingu, trzeba dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i okoliczności, a także przestudiować warunki umowy. Warto również skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby wybrać rozwiązanie, które będzie najlepsze dla danej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *