Giełda wierzytelności to platforma, na której wierzyciele (np. banki, firmy pożyczkowe) mogą sprzedawać swoje niezaspokojone wierzytelności (długi) inwestorom (np. funduszom inwestycyjnym, prywatnym inwestorom). Celem giełdy wierzytelności jest umożliwienie wierzycielom szybszego odzyskania należności poprzez ich sprzedaż, a inwestorom z kolei umożliwienie zakupu wierzytelności po niższej cenie niż wartość nominalna i potencjalny zysk z ich odzyskania. Giełdy wierzytelności działają na zasadzie rynku pierwotnego i wtórnego, co oznacza, że wierzyciel może sprzedać swoje wierzytelności po raz pierwszy na rynku pierwotnym, a następnie inwestor może je kupić i sprzedać na rynku wtórnym. Giełda wierzytelności działa jako pośrednik w obrocie wierzytelnościami, oferując swoim klientom narzędzia i usługi, które pozwalają na ich skuteczne zbycie oraz zakup. Giełda wierzytelności jest regulowana przez odpowiednie organy regulacyjne.

Na jakich zasadach funkcjonuje giełda wierzytelności?

Giełda wierzytelności funkcjonuje na kilku podstawowych zasadach:

  1. Sprzedaż i zakup: Giełda wierzytelności umożliwia sprzedaż i zakup wierzytelności przez wierzycieli oraz inwestorów.
  2. Transparentność: Giełda wierzytelności zapewnia transparentność obrotu wierzytelnościami poprzez udostępnianie informacji o nich na swojej platformie.
  3. Regulacja: Giełda wierzytelności jest regulowana przez odpowiednie organy regulacyjne, które nadzorują jej działalność i dbają o przestrzeganie przepisów prawnych.
  4. Bezpieczeństwo: Giełda wierzytelności zapewnia bezpieczeństwo transakcji poprzez stosowanie odpowiednich procedur i mechanizmów zabezpieczających.
  5. Rynki pierwotny i wtórny: Giełda wierzytelności działa na zasadzie rynku pierwotnego i wtórnego, co oznacza, że wierzytelności można sprzedać po raz pierwszy na rynku pierwotnym

Kiedy wierzytelność trafia na giełdę długów?

Wierzytelność trafia na giełdę długów, gdy wierzyciel decyduje się na sprzedaż swojej wierzytelności na giełdzie wierzytelności. Wierzyciel może podjąć taką decyzję, gdy:

  • ma trudności z odzyskaniem należności przez długotrwałe postępowanie sądowe lub brak odpowiednich narzędzi do tego celu
  • nie posiada odpowiednich środków finansowych na dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego
  • chce szybko odzyskać należności zamiast czekać na efekty działań egzekucyjnych
  • chce przeznaczyć środki finansowe na inne cele
  • chce pozbyć się długów, które są trudne do odzyskania

Warto pamiętać, że przed sprzedażą wierzytelności na giełdzie, wierzyciel musi posiadać tytuł wykonawczy (wyrok sądowy, tytuł egzekucyjny), który uprawnia do żądania zaspokojenia oraz zgoda dłużnika na zajęcie środków z jego rachunku bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *