Mandat skarbowy to kara pieniężna wymierzana przez organy podatkowe za drobne przewinienia podatkowe. W przeciwieństwie do kar nałożonych przez sądy, mandaty skarbowe są nałożane przez organy podatkowe, takie jak urząd skarbowy.

Mandat skarbowy może być nałożony za różne przewinienia podatkowe, takie jak:

 • niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie,
 • błędy lub nieprawidłowości w deklaracji podatkowej,
 • nieopłacenie podatku w terminie,
 • nielegalne unikanie płacenia podatków,
 • nielegalne korzystanie z ulg podatkowych

Mandat skarbowy jest nałożony przez organ podatkowy i jest on przeprowadzany w formie decyzji administracyjnej. W przypadku niezgodności z decyzją, podatnik ma prawo do wniesienia odwołania. W przypadku nie uiszczenia mandatu skarbowego, może on zostać zwiększony i wszczęte postępowanie komornicze.

Za co można dostać mandat skarbowy?

Mandat skarbowy może być nałożony za różne przewinienia podatkowe, takie jak:

 • niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie,
 • błędy lub nieprawidłowości w deklaracji podatkowej,
 • nieopłacenie podatku w terminie,
 • nielegalne unikanie płacenia podatków,
 • nielegalne korzystanie z ulg podatkowych
 • nieprawidłowe rozliczanie VAT-u
 • brak przechowywania dokumentów podatkowych
 • nieprawidłowości dotyczące korekt deklaracji podatkowych
 • brak wprowadzenie zmian do ewidencji przychodów

Mandat skarbowy nie jest nałożony za poważne przestępstwa podatkowe takie jak oszustwa podatkowe, które są rozpatrywane przez sądy.

Czy mandat skarbowy trzeba przyjąć?

Mandat skarbowy jest decyzją administracyjną i jest ona wiążąca dla podatnika, jeśli nie zostanie złożone odwołanie. oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do uiszczenia mandatu skarbowego w wyznaczonym terminie.

Jeśli podatnik uważa, że mandat skarbowy jest niezasadny lub niesłusznie nałożony, ma prawo do wniesienia odwołania do organu podatkowego, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego podatnik uważa, że mandat skarbowy jest niezasadny.

Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, mandat skarbowy zostanie unieważniony lub zmniejszony, jeśli jednak odwołanie zostanie odrzucone, podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia mandatu skarbowego.

Ile wynoszą mandaty skarbowe?

Wysokość mandatu skarbowego jest uzależniona od rodzaju przewinienia podatkowego oraz od kraju, w którym działa podatnik. W Polsce mandaty skarbowe są uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wysokość mandatu skarbowego jest ustalana przez organ podatkowy, który nałożył mandat i zależy od stopnia naruszenia przepisów podatkowych. W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie mandat może wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku nieopłacenia podatku w terminie mandat może być nałożony w wysokości od 10% do 200% podatku nieopłaconego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *