Obcy środek trwały to środek trwały, który nie jest własnością firmy, ale jest przez nią wykorzystywany. Może to być np. środek trwały wynajmowany lub dzierżawiony, który jest używany przez firmę do prowadzenia działalności.

Obcy środek trwały jest zazwyczaj kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów i jest amortyzowany. W zależności od rodzaju środka trwałego oraz warunków umowy, koszty związane z jego użytkowaniem mogą być rozliczane jako koszty bezpośrednie lub pośrednie.

Obcy środek trwały jest ważnym elementem w bilansie firmy, ponieważ pozwala na wykorzystywanie środków trwałych bez konieczności ich nabycia, a tym samym pozwala uniknąć kosztów związanych z ich zakupem i utrzymaniem. Jednak, koszty związane z jego użytkowaniem mogą być wyższe niż koszty związane z jego własnością.

Jak rozliczyć obcy środek trwały?

Rozliczenie obcego środka trwałego w firmie zależy od rodzaju środka trwałego oraz warunków umowy.

  1. Wynajem: Koszty wynajmu obcego środka trwałego są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów i rozliczane w kosztach bezpośrednich.
  2. Dzierżawa: Koszty dzierżawy są rozliczane jako koszty pośrednie. Dzierżawca ponosi koszty użytkowania obcego środka trwałego i jest zobowiązany do jego utrzymania.
  3. Leasing operacyjny: Leasing operacyjny jest formą dzierżawy, w której leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego, a leasingobiorca ponosi koszty użytkowania.
  4. Leasing finansowy: Leasing finansowy jest formą pożyczki, w której leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego, a leasingobiorca jest zobowiązany do jego utrzymania.

W przypadku każdego z tych rodzajów wynajmu, dzierżawy czy leasingu, koszty ich użytkowania są odpowiednio odpisywane w kosztach uzyskania przychodów.

Po co wykorzystuje się w firmie obce środki trwałe?

Obce środki trwałe są wykorzystywane przez firmy, ponieważ pozwalają one na korzystanie z potrzebnych im środków trwałych bez konieczności ich nabycia. W ten sposób firmy mogą:

  1. Uniknąć kosztów związanych z zakupem środków trwałych: W przypadku wynajmu czy dzierżawy, firmy nie muszą ponosić kosztów związanych z zakupem środka trwałego, a jedynie koszty jego użytkowania.
  2. Oszczędzić na utrzymaniu środków trwałych: Firmy nie muszą ponosić kosztów utrzymania środków trwałych, ponieważ jest to zadanie właściciela obcego środka trwałego.
  3. Łatwiej dostosować ilość środków trwałych do potrzeb: W przypadku wynajmu czy dzierżawy, firmy mogą łatwiej dostosować ilość środków trwałych do zmieniających się potrzeb.
  4. uniknąć ryzyka związanego z zakupem środka trwałego: w przypadku leasingu operacyjnego lub finansowego firmy unikają ryzyka związanego z zakupem środka trwałego, ponieważ po zakończeniu umowy leasingu, nie jest już właścicielem i nie musi już martwić się o jego utrzymanie czy sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *