Przedawnienie długu to prawna instytucja, która oznacza, że po upływie określonego terminu wierzyciel traci prawo do dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużnika. Przedawnienie długu oznacza, że dłużnikowi nie grozi już egzekucja sądowa z tytułu danego długu. Termin przedawnienia długu jest uregulowany w prawie, i zależy od rodzaju długu oraz od tego, czy jest on objęty przepisami Kodeksu cywilnego czy innymi ustawami. W Polsce przedawnienie długu wynosi zazwyczaj 3 lata dla długów z umów cywilnoprawnych, 6 lat dla długów podatkowych, 10 lat dla długów związanych z nieruchomościami. Warto pamiętać, że przedawnienie długu nie oznacza, że dług znika. Dłużnik wciąż jest zobowiązany do jego spłaty, ale wierzyciel nie ma już uprawnień do jego dochodzenia.

Warto też wiedzieć, że istnieją sytuacje w których przedawnienie długu jest zawieszone lub przerwane, np. gdy dłużnik przyjmuje zobowiązanie, zgłasza zapłatę części długu, czy też zawiera ugodę z wierzycielem.

Co zrobić aby nie doszło do przedawnienia długu i odzyskać pieniądze?

Aby uniknąć przedawnienia długu i odzyskać pieniądze, wierzyciel może podjąć następujące działania:

  1. Wniesienie pozwu: Wierzyciel może wnieść pozew o zapłatę przed sądem, co skutkuje wszczęciem postępowania sądowego i tym samym przerwaniem biegu terminu przedawnienia.
  2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: Wierzyciel może skierować sprawę do komornika, który przeprowadzi postępowanie egzekucyjne, co również przerwie bieg terminu przedawnienia.
  3. Zawarcie ugody: Wierzyciel może rozważyć zawarcie ugody z dłużnikiem, co pozwoli na odzyskanie części długu przed upływem terminu przedawnienia.
  4. Monitorowanie terminów przedawnienia: Wierzyciel powinien regularnie monitorować terminy przedawnienia swoich wierzytelności, aby mieć pewność, że działa w odpowiednim czasie.
  5. Sprzedanie wierzytelności: Wierzyciel może sprzedać swoją wierzytelność na giełdzie długów, co pozwoli na odzyskanie części należności przed upływem terminu przedawnienia.
  6. Warto też pamiętać, że jeśli wierzyciel wie, że termin przedawnienia jest bliski, powinien działać jak najszybciej.

Czy długi oddane do komornika też się przedawniają?

Tak, długi oddane do komornika również podlegają przedawnieniu. Termin przedawnienia dla długów zależy od rodzaju długu, i regulowany jest przez odpowiednie przepisy prawne. Jednakże, jeśli dług zostanie przekazany do komornika, to bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany lub zawieszony na czas trwania postępowania egzekucyjnego. Dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego i braku możliwości odzyskania długu, bieg terminu przedawnienia zostaje wznowiony. Warto pamiętać, że przedawnienie nie oznacza, że dług znika, dłużnik wciąż jest zobowiązany do jego spłaty, jednak wierzyciel nie ma już uprawnień do jego dochodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *