Ulga na złe długi to odpis kosztu wynikający z utraty należności, której przedsiębiorca nie jest w stanie odzyskać. Ulga ta pozwala na odliczenie kosztu utraty należności od dochodu, co skutkuje obniżeniem podatku dochodowego.

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

  1. Należność musi być ujęta w ewidencji księgowej przedsiębiorcy, jako należność nieściągalna, czyli taka, która nie zostanie odzyskana w przyszłości.
  2. Przedsiębiorca musi dokonać odpisu na złe długi w rocznym rozliczeniu podatkowym.
  3. Przedsiębiorca musi posiadać dowód na to, że próbował odzyskać należność, np. pisma do dłużnika, postępowanie sądowe
  4. Ulga na złe długi jest dostępna tylko dla przedsiębiorców, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych

Kto może skorzystać z ulgi na złe długi?

Ulga na złe długi jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W związku z tym, mogą z niej skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz komandytowe.

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

  1. Należność musi być ujęta w ewidencji księgowej przedsiębiorcy, jako należność nieściągalna, czyli taka, która nie zostanie odzyskana w przyszłości.
  2. Przedsiębiorca musi dokonać odpisu na złe długi w rocznym rozliczeniu podatkowym.
  3. Przedsiębiorca musi posiadać dowód na to, że próbował odzyskać należność, np. pisma do dłużnika, postępowanie sądowe.

Ile wynosi ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to rozwiązanie podatkowe, które pozwala na odliczenie od dochodu lub przychodu kosztów poniesionych na próbę odzyskania nieściągalnych długów. Wysokość ulgi zależy od przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju lub państwie. W Polsce, na przykład, ulga na złe długi wynosi 50% kosztów poniesionych na odzyskanie nieściągalnych długów, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć wysokości podatku należnego od tego dochodu lub przychodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *