Likwidacja środka trwałego oznacza usunięcie go z ewidencji środków trwałych lub związanych z nim kosztów.

Likwidacja środka trwałego może być wynikiem różnych okoliczności, takich jak:

  • zużycie środka trwałego w wyniku normalnego użytkowania,
  • utrata lub zniszczenie środka trwałego,
  • sprzedaż środka trwałego,
  • likwidacja działalności gospodarczej.

Likwidacja środka trwałego wiąże się z koniecznością dokonania odpisów amortyzacyjnych oraz ujęcia w kosztach firmy, pozwala na odpisanie kosztów poniesionych na zakup lub budowę.

Procedura likwidacji środka trwałego zależy od rodzaju i formy ewidencji środka trwałego, a także od przyczyny jego likwidacji. W każdym przypadku, likwidacja środka trwałego powinna być odpowiednio udokumentowana i ujęta w ewidencji finansowej firmy.

Likwidacja środka trwałego – zasady

Zasady likwidacji środka trwałego są określone przez przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.

Ogólnie zasady likwidacji środka trwałego obejmują następujące etapy:

  1. Określenie przyczyny likwidacji środka trwałego – zużycie, utrata, sprzedaż, likwidacja działalności.
  2. Dokumentacja likwidacji – zawiera informacje dotyczące środka trwałego, daty likwidacji, przyczyny likwidacji oraz kwoty uzyskanej z jego sprzedaży.
  3. Ujęcie likwidacji w ewidencji środków trwałych – środek trwały zostaje usunięty z ewidencji środków trwałych, a jego koszty są ujęte jako koszty uzyskania przychodu.
  4. Odpisy amortyzacyjne – W przypadku zużycia środka trwałego w wyniku normalnego użytkowania, należy dokonać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Likwidacja środka trwałego jako koszt podatkowy

Likwidacja środka trwałego może być ujęta jako koszt podatkowy w przypadku, gdy jest ona związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku likwidacji środka trwałego związanej z zużyciem, utratą, sprzedażą lub likwidacją działalności, koszt likwidacji środka trwałego może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w momencie likwidacji.

W przypadku likwidacji środka trwałego związanej z jego zużyciem w wyniku normalnego użytkowania, koszty amortyzacji środka trwałego nie mogą już być odliczane jako koszt uzyskania przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *