Cash flow (przepływ środków finansowych) to pojęcie oznaczające ruch pieniędzy w przedsiębiorstwie, tj. przepływ środków pieniężnych do i z firmy. Cash flow jest ważnym wskaźnikiem finansowym, ponieważ pokazuje, czy firma ma wystarczające środki finansowe, aby pokryć swoje bieżące wydatki i zobowiązania.

Cash flow składa się z dwóch podstawowych składników:

  • cash flow z działalności operacyjnej (CFO) – pokazuje przepływ środków finansowych związany z normalnymi działaniami przedsiębiorstwa (np. sprzedaż produktów, usług)
  • cash flow z działalności inwestycyjnej (CFI) – pokazuje przepływ środków finansowych związany z inwestycjami firmy (np. zakup maszyn, nieruchomości)

Cash flow pozwala na określenie, czy firma jest w stanie generować wystarczające przychody, aby pokryć swoje wydatki i zobowiązania. Jeśli cash flow jest dodatni, oznacza to, że przedsiębiorstwo ma wystarczające środki finansowe, aby pokryć swoje bieżące wydatki i zobowiązania. Jeśli natomiast cash flow jest ujemny, oznacza to, że przedsiębiorstwo ma trudności finansowe i mogą pojawić się problemy z płynnością finansową.

Cash flow z działalności operacyjnej (CFO) – charakterystyka

Cash flow z działalności operacyjnej (CFO) jest jednym z podstawowych składników cash flow i pokazuje przepływ środków finansowych związany z normalnymi działaniami przedsiębiorstwa, takimi jak sprzedaż produktów lub usług. CFO jest uzyskiwane przez odejmowanie od przychodów operacyjnych wszystkich wydatków operacyjnych, które są bezpośrednio związane z działalnością biznesową.

Charakterystyka CFO:

  • pokazuje, czy przedsiębiorstwo jest w stanie generować wystarczające przychody, aby pokryć swoje wydatki i zobowiązania
  • uwzględnia tylko przychody i wydatki związane z działalnością operacyjną
  • nie uwzględnia przychodów i wydatków związanych z inwestycjami lub finansowaniem
  • jest ważnym wskaźnikiem dla analityków finansowych, ponieważ pomaga określić zdolność przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych

Cash flow z działalności inwestycyjnej (CFI) – charakterystyka

Cash flow z działalności inwestycyjnej (CFI) jest drugim podstawowym składnikiem cash flow i pokazuje przepływ środków finansowych związany z inwestycjami firmy, takimi jak zakup maszyn, nieruchomości czy udziałów w innych przedsiębiorstwach. CFI jest uzyskiwane przez odejmowanie od przychodów inwestycyjnych wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Charakterystyka CFI:

  • pokazuje, czy przedsiębiorstwo jest w stanie generować wystarczające przychody z inwestycji, aby finansować swoje inwestycje
  • uwzględnia tylko przychody i wydatki związane z działalnością inwestycyjną
  • nie uwzględnia przychodów i wydatków związanych z działalnością operacyjną lub finansowaniem
  • jest ważnym wskaźnikiem dla analityków finansowych, ponieważ pomaga określić zdolność przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *