Zastępcze wykonanie świadczenia to pojęcie odnoszące się do sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie wykonać świadczenia w formie pierwotnie ustalonej, a wierzyciel zgadza się na inny rodzaj wykonania tego świadczenia. Zastępcze wykonanie świadczenia polega na tym, że wierzyciel zgadza się na przyjęcie innego rodzaju świadczenia, niż pierwotnie ustalone.

Na przykład, jeśli dłużnik zobowiązał się do wypłacenia pieniędzy, ale nie jest w stanie tego zrobić, wierzyciel może zgodzić się na zastępcze wykonanie świadczenia w formie przedmiotów lub usług.

Kiedy może dojść do zastępczego wykonania świadczenia?

Zastępcze wykonanie świadczenia może dojść do skutku, gdy dłużnik jest zobowiązany do wykonania określonego świadczenia, ale nie jest w stanie tego zrobić w formie pierwotnie ustalonej. Może się to zdarzyć z różnych powodów, takich jak:

  1. Brak środków finansowych: Dłużnik może nie mieć wystarczających środków finansowych, aby spełnić swoje zobowiązanie.
  2. Niedostępność przedmiotu: Dłużnik może nie być w stanie dostarczyć przedmiotu, który zobowiązał się dostarczyć, ponieważ jest on niedostępny lub nieosiągalny.
  3. Zmiana okoliczności: Dłużnik może nie być w stanie wykonać świadczenia z powodu zmiany okoliczności, które uniemożliwiają mu to.
  4. Brak możliwości wykonania: Dłużnik może nie być w stanie wykonać świadczenia z powodu braku kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *