Wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT) środków transportu to nabycie pojazdu lub innego środka transportu od innego podatnika VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku WNT, podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku VAT w kraju nabywcy, lecz w kraju dostawcy.

Aby dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, podatnik musi spełnić kilka warunków, takie jak:

 1. Posiadanie ważnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru REGON.
 2. Posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, który potwierdza, że pojazd został zarejestrowany w innym państwie członkowskim.
 3. Posiadanie faktury VAT z innego państwa członkowskiego, która potwierdza, że podatek VAT został opłacony przez dostawcę.
 4. Zgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia.

Jak przebiega ten proces?

Proces wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) środków transportu przebiega w następujący sposób:

 1. Przed dokonaniem transakcji, podatnik musi posiadać ważny numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.
 2. Podatnik nabywa środek transportu od dostawcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 3. Dostawca wystawia fakturę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju dostawcy, na której potwierdza, że podatek VAT został opłacony.
 4. Podatnik zgłasza wewnątrzwspólnotowe nabycie do swojego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia.
 5. Podatnik składa deklarację VAT-26, w której wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz kwotę podatku VAT, który został zapłacony zgodnie z fakturą VAT dostawcy.
 6. Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia i uwzględnia je w rozliczeniu podatku VAT podatnika.
 7. Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT zapłaconego przez dostawcę z innego państwa członkowskiego, na zasadach określonych w ustawie o VAT.

Przykłady

Przykładem wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) środków transportu może być sytuacja, w której polska firma nabywa samochód osobowy od niemieckiego dostawcy. Firma ta posiada ważny numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON, a samochód zostaje zarejestrowany w Niemczech. Dostawca wystawia fakturę VAT z Niemiec, na której potwierdza, że podatek VAT został opłacony. Firma zgłasza wewnątrzwspólnotowe nabycie do swojego urzędu skarbowego, składa deklarację VAT-26 i ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT zapłaconego przez dostawcę z Niemiec.

Innym przykładem wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu może być sytuacja, w której polska firma nabywa łódź od francuskiego dostawcy. Firma ta posiada ważny numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON, a łódź zostaje zarejestrowana we Francji. Dostawca wystawia fakturę VAT z Francji, na której potwierdza, że podatek VAT został opłacony. Firma zgłasza wewnątrzwspólnotowe nabycie do swojego urzędu skarbowego, składa deklarację VAT-26 i ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT zapłaconego przez dostawcę we Francji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *