Kontrola podatkowa w firmie polega na sprawdzeniu przez organy skarbowe czy firma prawidłowo rozlicza się z podatków. Może ona obejmować kontrolę dokumentów finansowych i księgowych, a także wywiad z pracownikami firmy. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie firmy lub w innym miejscu gdzie firma przechowuje swoje dokumenty. Celem kontroli jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i ustalenie ewentualnych zobowiązań podatkowych.

Jak się przygotować?

Aby przygotować się do kontroli podatkowej w firmie, należy przede wszystkim posiadać aktualne i prawidłowo prowadzone dokumenty finansowe i księgowe. Warto również zapoznać się z przepisami podatkowymi dotyczącymi działalności firmy oraz przeprowadzić wewnętrzną kontrolę podatkową, aby upewnić się, że rozliczenia podatkowe są prawidłowe.

Dodatkowo, warto przygotować listę dokumentów, które mogą być potrzebne podczas kontroli, takich jak deklaracje podatkowe, faktury, rachunki, umowy, czy też dowody wpłat. Jeśli firma posiada księgowość elektroniczną warto przygotować dostęp do niej dla kontrolującego.

Jeśli firma posiada zatrudnionych pracowników, warto przeszkolić ich w zakresie postępowania podczas kontroli podatkowej, tak aby wiedzieli jakie informacje mogą udzielać kontrolującemu i jakie dokumenty mogą mu pokazywać.

Na koniec ważne jest aby wybrać osobę odpowiedzialną za kontakt z kontrolującym i przedstawienie odpowiedzi na jego pytania.

Przebieg kontroli

Kontrola podatkowa przeprowadzana przez urząd skarbowy może przebiegać w następujący sposób:

  1. Powiadomienie o kontroli: Urząd skarbowy wysyła powiadomienie o planowanej kontroli do firmy. Zwykle zawiera ono informacje o celu kontroli oraz okresie, który będzie objęty kontrolą.
  2. Przygotowanie do kontroli: Firma przygotowuje dokumenty finansowe i księgowe, które mogą być potrzebne podczas kontroli oraz przeszkala swoich pracowników.
  3. Przeprowadzenie kontroli: Kontrolujący przychodzi do firmy i przeprowadza kontrolę. Może on zweryfikować dokumenty, przeprowadzić wywiad z pracownikami oraz skontrolować systemy informatyczne firmy.
  4. Raport z kontroli: Po zakończeniu kontroli, kontrolujący przygotowuje raport, w którym zawiera informacje o ustaleniach oraz ewentualnych nieprawidłowościach.
  5. Decyzja: Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, urząd skarbowy może wydać decyzję o nałożeniu kary lub nakładaniu dodatkowych zobowiązań podatkowych.
  6. Odwołanie: Jeśli firma nie zgadza się z decyzją urzędu skarbowego, ma prawo do wniesienia odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *