Tytuł wykonawczy to dokument prawny, który uprawnia właściciela do wykonania określonej czynności, na przykład zajęcia nieruchomości lub jej użytkowania, na podstawie orzeczenia sądu lub innego aktu prawnego. Jest to poświadczenie własności nieruchomości lub prawa do jej użytkowania, które potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do korzystania z nieruchomości w określonym celu.

Tytuł egzekucyjny to dokument prawny, który uprawnia organ egzekucyjny, taki jak komornik, do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z długu. Tytuł egzekucyjny może być wydany przez sąd, prokuratora lub inny uprawniony organ, na przykład urząd skarbowy. Jest to dokument potwierdzający istnienie długu oraz wskazujący osobę dłużnika oraz wierzyciela, a także określa zabezpieczenie długu, które może być zajęte przez komornika. W Polsce przykładem tytułu egzekucyjnego jest wyrok sądu, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny wydany przez organ administracji skarbowej, czy też notarialny akt darowizny potwierdzający istnienie długu.

Tytuł wykonawczy a egzekucyjny – podobieństwa i różnice

Tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny są dokumentami prawnymi, które uprawniają do wykonania określonej czynności, jednak mają one różne cele i różnią się sposobem ich uzyskania.

Podobieństwa:

  • Oba dokumenty służą do realizacji pewnych celów, związanych z nieruchomością lub długiem.
  • Tytuł wykonawczy i egzekucyjny mogą być wydawane przez różne organy prawne, takie jak sądy, prokuratorzy lub inne uprawnione instytucje.

Różnice:

  • Tytuł wykonawczy jest wydawany w celu zajęcia nieruchomości lub jej użytkowania, natomiast tytuł egzekucyjny jest wydawany w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z długu.
  • Tytuł wykonawczy jest potwierdzeniem własności nieruchomości lub prawa do jej użytkowania, podczas gdy tytuł egzekucyjny potwierdza istnienie długu i uprawnia do jego egzekucji.
  • Tytuł wykonawczy jest uzyskiwany na podstawie orzeczenia sądu lub innego aktu prawnego, natomiast tytuł egzekucyjny jest wydawany przez sąd, prokuratora lub inny uprawniony organ, na przykład urząd skarbowy.
  • Tytuł wykonawczy jest stosowany w postępowaniach cywilnych, natomiast tytuł egzekucyjny jest stosowany w postępowaniach egzekucyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *