Leasing jest formą finansowania, w której przedsiębiorstwo, zwane najemcą leasingu, użytkuje aktywa, takie jak maszyny, pojazdy czy nieruchomości, od leasingodawcy, zwanego wynajmującym. Umowa leasingu to formalna umowa między tymi dwoma stronami, określająca warunki i zasady tego finansowania.

W umowie leasingu określa się, jakie aktywa będą objęte leasingiem, jakie są opłaty i płatności związane z leasingiem oraz jakie są obowiązki i odpowiedzialności stron. Umowa leasingu może być określona na okres kilku lat, a po jej zakończeniu najemca ma możliwość wykupienia aktywa po ustalonej cenie, przedłużenia umowy leasingu lub zwrócenia aktywa wynajmującemu.

Leasing jest popularnym sposobem finansowania dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala im na użytkowanie potrzebnych aktywów bez konieczności ich natychmiastowego zakupu, a także pozwala na rozłożenie kosztów finansowania na wiele miesięcy lub lat.

Elementy umowy leasingu

Umowa leasingu zwykle zawiera następujące elementy:

 1. Opis aktywów, które będą objęte leasingiem: Umowa określa szczegółowo jakiego rodzaju aktywa będą przedmiotem leasingu, ich parametry techniczne, markę, model, numer seryjny itp.
 2. Okres leasingu: Umowa określa na jak długi czas jest zawierana umowa leasingu, jakiego rodzaju jest leasing (operacyjny czy finansowy) oraz jakie są warunki przedłużenia umowy.
 3. Opłaty i płatności: Umowa określa wysokość opłaty wstępnej oraz miesięcznych rat leasingowych, zasady ich płatności oraz kary za opóźnienia w płatności.
 4. Warunki końcowe: Umowa określa warunki zakończenia umowy leasingu, w tym opcje wykupienia przedmiotu leasingu po ustalonej cenie, zwrotu przedmiotu leasingu wynajmującemu lub przedłużenie umowy.
 5. Obowiązki i odpowiedzialności stron: Umowa określa obowiązki i odpowiedzialności wynajmującego i najemcy w związku z leasingiem, w tym konserwację, naprawy, ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody.
 6. Warunki dodatkowe: Umowa może zawierać również warunki dodatkowe, takie jak warunki przeglądów technicznych, kary za nieprzestrzeganie warunków umowy, zasady eksploatacji itp.

Na co uważać przy umowie leasingu?

Przy zawieraniu umowy leasingu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 1. Warunki finansowe: Należy dokładnie przeanalizować warunki finansowe umowy, w tym wysokość opłat wstępnych i miesięcznych rat leasingowych, a także koszty ewentualnego wykupu przedmiotu leasingu.
 2. Warunki końcowe: Należy upewnić się, że zrozumiałe są warunki zakończenia umowy leasingu, w tym opcje wykupienia przedmiotu leasingu po ustalonej cenie, zwrotu przedmiotu leasingu wynajmującemu lub przedłużenia umowy.
 3. Obowiązki i odpowiedzialności stron: Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć obowiązki i odpowiedzialności najemcy i wynajmującego w związku z leasingiem, w tym odpowiedzialność za konserwację, naprawy, ubezpieczenie i ewentualne szkody.
 4. Warunki dodatkowe: Należy zwrócić uwagę na ewentualne warunki dodatkowe, które mogą mieć wpływ na koszty i zobowiązania związane z leasingiem.
 5. Zrozumienie: Należy dokładnie zrozumieć i przemyśleć czy leasing jest najlepszą formą finansowania dla danego przedsiębiorstwa i czy jest on opłacalny dla danego przedsiębiorstwa.
 6. Porównanie ofert: Należy porównać oferty różnych leasingodawców, aby wybrać najlepszą ofertę dla swoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *