Wezwanie do zapłaty to pismo lub dokument, w którym wierzyciel żąda od dłużnika zapłaty należności. Wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem w procesie dochodzenia należności i jest skierowane do dłużnika, aby ten zwrócił należność w określonym terminie.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać: -dokładną kwotę należności, której dotyczy wezwanie, -termin w jakim należność ma być zwrócona -informację o tym, że dłużnik będzie obciążony kosztami procesu windykacyjnego, jeśli nie zwróci należności w wyznaczonym terminie.

Wezwanie do zapłaty nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń, jednak jest to ważny element procesu windykacyjnego pozwalający na zachowanie prawa do dochodzenia odsetek i kosztów procesu windykacyjnego. Dłużnik, który otrzymał wezwanie do zapłaty, powinien odpowiedzieć na nie w wyznaczonym terminie, najlepiej zwrócić należność.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące informacje:

  1. Dokładną kwotę należności, której dotyczy wezwanie, wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.
  2. Dokładny termin, w którym dłużnik ma uregulować należność.
  3. Informację o tym, że dłużnik będzie obciążony kosztami procesu windykacyjnego, jeśli nie zwróci należności w wyznaczonym terminie.
  4. Informację o nazwie i adresie wierzyciela oraz dłużnika.
  5. Informację o tym, jaki jest podstawowy tytuł wymagalności roszczenia (np. faktura, umowa, wewnętrzny dokument)
  6. Informację o tym, jakie działania będą podjęte, jeśli dłużnik nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie (np. wystąpienie do sądu, windykacja komornicza)

kiedy wysyła się wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty wysyła się, gdy dłużnik nie uregulował należności w terminie określonym w umowie lub fakturze. Wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem w procesie dochodzenia należności i jest skierowane do dłużnika, aby ten zwrócił należność w określonym terminie, zazwyczaj 14-30 dni od daty wystawienia faktury.

Wezwanie do zapłaty jest ważnym elementem procesu windykacyjnego, pozwala na zachowanie prawa do dochodzenia odsetek i kosztów procesu windykacyjnego. Dlatego też, jeśli dłużnik nie uregulował należności w terminie określonym w umowie lub fakturze, wierzyciel powinien wysłać wezwanie do zapłaty w celu uzyskania zwrotu należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *