Istnieje kilka różnych stylów rozwiązywania konfliktów, każdy z nich ma swoje zalety i wady, i może być skuteczny w różnych sytuacjach. Oto kilka przykładów stylów rozwiązywania konfliktów:

 1. Styl kompromisowy: polega na poszukiwaniu rozwiązania, które zadowoli obie strony i pozwoli na uzyskanie kompromisu.
 2. Styl dominujący: polega na próbie przeforsowania swoich interesów bez uwzględnienia interesów drugiej strony.
 3. Styl ugodowy: polega na próbie uniknięcia konfliktu i szukaniu rozwiązania, które zadowoli obie strony.
 4. Styl dyplomatyczny: polega na poszukiwaniu rozwiązania, które zadowoli obie strony, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji między stronami.
 5. Styl unikający: polega na unikaniu konfliktu i ignorowaniu problemu, co może prowadzić do jego eskalacji.
 6. Styl rozwiązujący problem : polega na rozwiązywaniu problemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i interesów obu stron.

Wszystko zależy od sytuacji i od relacji między stronami, jednak ważne jest, aby być elastycznym i dostosowywać swój styl do potrzeb sytuacji

Jak wybrać styl rozwiązywania konfliktów? Czym się kierować?

Wybór odpowiedniego stylu rozwiązywania konfliktów zależy od wielu czynników i może być trudny. Oto kilka kryteriów, które mogą pomóc w wyborze odpowiedniego stylu:

 1. Cel: ważne jest, aby określić, jaki jest główny cel rozwiązania konfliktu, np. uniknięcie dalszej eskalacji, uzyskanie kompromisu czy przeforsowanie swoich interesów.
 2. Relacje między stronami: ważne jest, aby uwzględnić, jakie są relacje między stronami konfliktu, np. czy są one przyjacielskie czy wrogie.
 3. Siła argumentów: ważne jest, aby ocenić, jakie są argumenty każdej ze stron i czy są one silne czy słabe.
 4. Dostępność rozwiązań: ważne jest, aby sprawdzić, czy istnieją rozwiązania, które mogłyby zadowolić obie strony.
 5. Czas: ważne jest, aby ocenić, czy rozwiązanie konfliktu musi być natychmiastowe czy może być przesunięte w czasie.

Znaczenie rozwiązywania konfliktów w negocjacjach

Rozwiązywanie konfliktów jest ważnym elementem negocjacji, ponieważ pozwala na rozwiązanie sporu między stronami i uzyskanie satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania. Prawidłowe rozwiązanie konfliktu pozwala na:

 1. Oszczędność czasu i energii: rozwiązanie konfliktu pozwala na uniknięcie dalszej eskalacji sporu i oszczędność czasu i energii, które byłyby poświęcane na jego trwanie.
 2. Poprawa relacji: rozwiązanie konfliktu pozwala na poprawę relacji między stronami, ponieważ pozwala na uzyskanie rozwiązania, które zadowala obie strony.
 3. Uzyskanie lepszego rozwiązania: rozwiązanie konfliktu pozwala na uzyskanie lepszego rozwiązania niż to, które mogłoby zostać uzyskane przez jedną ze stron, dzięki wykorzystaniu kreatywności i innowacyjności.
 4. Poprawa efektywności: rozwiązanie konfliktu pozwala na poprawę efektywności, ponieważ pozwala na skupienie się na ważniejszych sprawach niż trwanie w konflikcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *