Użyczenie nieruchomości to umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości (użyczającym) a osobą, która otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości (użytkownikiem) na określony czas. W ramach umowy użytkownik ma prawo do korzystania z nieruchomości, ale nie ma prawa do jej rozporządzania, takiego jak np. sprzedaż czy zbycie. Użytkownik ma obowiązek utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz zwrotu nieruchomości użyczającemu po zakończeniu umowy. W zamian za korzystanie z nieruchomości użytkownik może być zobowiązany do płacenia opłat (np. czynszu). Użyczenie nieruchomości jest często stosowane w przypadku wynajmu mieszkań czy lokali użytkowych, ale też w przypadku użyczenia nieruchomości komercyjnych, przemysłowych czy rolnych.

Jak sporządzić umowę użyczenia nieruchomości?

Aby sporządzić umowę użyczenia nieruchomości, należy zachować kilka ważnych kroków:

 1. Określenie stron umowy: Umowa powinna jasno określać strony umowy, czyli użyczającego i użytkownika.
 2. Opis nieruchomości: Umowa powinna dokładnie opisywać nieruchomość, która jest przedmiotem użyczenia. Opis powinien zawierać takie informacje jak: adres, powierzchnię, liczbę pomieszczeń itp.
 3. Okres użyczenia: Umowa powinna określać czas trwania umowy użyczenia, np. na okres 6 miesięcy, 1 roku itp.
 4. Warunki użytkowania: Umowa powinna określać warunki korzystania z nieruchomości przez użytkownika, np. zakaz palenia tytoniu, zakaz zwierząt itp.
 5. Opłaty: Umowa powinna określać, czy użytkownik będzie musiał płacić jakieś opłaty za korzystanie z nieruchomości, np. czynsz, opłaty za media itp.
 6. Obowiązek utrzymania nieruchomości: Umowa powinna wyraźnie określić, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie nieruchomości w niepogorszonym stanie.
 7. Zakończenie umowy: Umowa powinna zawierać warunki zakończenia umowy, np. zwrot nieruchomości po zakończeniu umowy czy warunki wypowiedzenia umowy.
 8. Podpisanie przez strony: Umowa powinna zostać podpisana przez obie strony, a najlepiej przed notariuszem.
 9. Załączenie dokumentów: Umowa powinna zawierać kopię dokumentów potwierdzających własność nieruchomości użyczającego (np. akt notarialny, decyzja administracyjna)

Księgowanie

Jeśli umowa użyczenia nieruchomości zawiera opłaty za korzystanie z nieruchomości, to użytkownik jest zobowiązany do rozliczenia podatku od najmu. W takim przypadku, użytkownik powinien wprowadzić umowę do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).

W PKPiR należy zapisać:

 • dane stron umowy (imię i nazwisko, adres)
 • opis nieruchomości (adres, powierzchnię, liczbę pomieszczeń)
 • czas trwania umowy (data rozpoczęcia, data zakończenia)
 • opłaty za korzystanie z nieruchomości (np. czynsz)
 • dane dokumentów potwierdzających własność nieruchomości użyczającego (np. numer księgi wieczystej)

Użytkownik powinien także pamiętać o rozliczeniu podatku dochodowego od najmu i złożeniu deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *