Zestawienie miesięczne w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) to dokument, który pozwala na podsumowanie przychodów oraz rozchodów danego miesiąca. Zestawienie to jest składane przez podatnika, który prowadzi PKPiR, do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

Zestawienie miesięczne powinno zawierać:

  • przychody z danego miesiąca (np. ze sprzedaży towarów, usług, najmu)
  • rozchody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z danego miesiąca (np. zakup towarów, materiałów, usług)
  • podatek należny z tytułu odprowadzenia podatku VAT

Zestawienie miesięczne w PKPiR jest ważnym dokumentem, ponieważ pozwala na kontrolę wydatków i przychodów oraz ułatwia rozliczanie podatku dochodowego.

Po co robi się zestawienie miesięczne w KPiR

Zestawienie miesięczne w KPiR jest ważnym dokumentem, ponieważ pozwala na kontrolę wydatków i przychodów oraz ułatwia rozliczanie podatku dochodowego.

Po pierwsze, zestawienie miesięczne pozwala na bieżącą kontrolę przychodów oraz rozchodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co pozwala na lepsze planowanie finansów oraz podejmowanie decyzji biznesowych.

Po drugie, zestawienie miesięczne jest ważne przy rozliczaniu podatku dochodowego, ponieważ pozwala na ustalenie dochodu lub straty z działalności gospodarczej, która jest podstawą do rozliczenia podatku.

Po trzecie, zestawienie miesięczne jest wymagane przez organy podatkowe, które mogą w każdej chwili zażądać od podatnika przedłożenia tego dokumentu. Dlatego też ważne jest by zestawienie to było rzetelnie i dokładnie wypełnione.

Po czwarte, zestawienie miesięczne pozwala na uniknięcie błędów, które mogą prowadzić do kar finansowych, utraty prawa do odliczenia VAT oraz nieprawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *