Renta planistyczna jest to forma rezygnacji z pracy z powodów zdrowotnych, na którą mogą liczyć pracownicy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jest to forma przejścia na emeryturę przedwcześnie, dla osób, które nie mogą dłużej wykonywać swoich obowiązków zawodowych z powodów zdrowotnych.

Renta planistyczna jest przyznawana przez ZUS na podstawie opinii lekarskiej, która potwierdza, że pracownik nie jest zdolny do pracy z powodów zdrowotnych i nie ma szans na powrót do pracy.

Renta planistyczna jest niższa od standardowej emerytury, ponieważ uwzględnia wcześniejszy wiek emerytalny i krótszy okres składkowy. Warto pamiętać, że w Polsce nie ma jednolitego systemu renty planistycznej dla wszystkich pracowników, każdy pracodawca może mieć swoje zasady dotyczące emerytury planistycznej i trzeba je ustalać indywidualnie.

Dla kogo jest przeznaczona?

Renta planistyczna jest przeznaczona dla osób, które nie mogą dłużej wykonywać swoich obowiązków zawodowych z powodów zdrowotnych, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Aby otrzymać rentę planistyczną, trzeba spełnić kilka warunków:

  • posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy
  • przedstawić opinię lekarską potwierdzającą niezdolność do pracy
  • spełnić inne warunki określone przez ZUS

Renta planistyczna jest przyznawana przez ZUS na podstawie opinii lekarskiej, która potwierdza, że pracownik nie jest zdolny do pracy z powodów zdrowotnych i nie ma szans na powrót do pracy.

Renta planistyczna jest niższa od standardowej emerytury, ponieważ uwzględnia wcześniejszy wiek emerytalny i krótszy okres składkowy.

Jak ją otrzymać?

Aby uzyskać rentę planistyczną, trzeba przejść przez kilka kroków i spełnić kilka warunków:

  1. Uzyskać opinię lekarską potwierdzającą niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych. Może to być opinia lekarza specjalisty z lecznicy lub zakładu opieki zdrowotnej, w którym pracownik jest leczony.
  2. Złożyć wniosek o rentę planistyczną w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub przesłać pocztą. Wniosek powinien zawierać m.in. dane personalne, informacje o stażu ubezpieczeniowym, opinię lekarską oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania renty planistycznej.
  3. ZUS przeprowadzi wywiad środowiskowy, w którym zbierze informacje o sytuacji zdrowotnej i sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz jego rodziny.
  4. ZUS wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania renty planistycznej. Jeśli decyzja jest pozytywna, renta planistyczna będzie wypłacana co miesiąc od dnia, w którym złożyłeś wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *