Opłata skarbowa to opłata pobierana przez urząd skarbowy za dokonanie określonych czynności prawnych, takich jak np. zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, zmiana właściciela pojazdu czy też rejestracja spółki. Opłata ta jest uiszczana przez osoby fizyczne lub prawne, które dokonują tych czynności.

Opłata skarbowa jest pobierana w celu finansowania działalności urzędu skarbowego, który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z podatkami i opłatami publicznymi. Wysokość opłaty skarbowej jest ustalana przez rząd i może różnić się w zależności od rodzaju czynności prawnej oraz od kraju.

W Polsce opłaty skarbowe regulowane są przez ustawę o opłacie skarbowej.

Kto jest zwolniony z jej ponoszenia?

W Polsce istnieją pewne kategorie osób, które mogą być zwolnione z opłaty skarbowej. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  1. Osoby fizyczne: Osoby, które dochód roczny nie przekracza kwoty określonej w ustawie, są zwolnione z opłaty skarbowej związanej z czynnościami prawnymi dotyczącymi nieruchomości, pojazdów mechanicznych, czy też rejestracji spółek.
  2. Organizacje pożytku publicznego: Organizacje pożytku publicznego, takie jak stowarzyszenia, fundacje, czy też kościoły, są zwolnione z opłaty skarbowej związanej z czynnościami prawnymi dotyczącymi nieruchomości, pojazdów mechanicznych, czy też rejestracji spółek.
  3. Instytucje publiczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *