Postępowanie sanacyjne to procedura prawna, która ma na celu ratowanie przedsiębiorstwa lub innej jednostki gospodarczej, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Celem postępowania sanacyjnego jest przywrócenie płynności finansowej dłużnika, tak aby mógł on kontynuować swoją działalność, zapewnić zatrudnienie swoim pracownikom oraz spłacić swoje zobowiązania wobec wierzycieli.

Procedura ta może przyjmować różne formy i różnić się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmuje ona przedstawienie planu sanacyjnego, który zakłada restrukturyzację działalności, zwiększenie płynności finansowej, a w niektórych przypadkach, także zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa.

Osoba lub jednostka odpowiedzialna za postępowanie sanacyjne, zwykle jest wyznaczana przez sąd, a czas trwania postępowania sanacyjnego może być ograniczony.

Rodzaje postępowań sądowych

Sądowe postępowanie może być karnym lub cywilnym. Postępowanie karne dotyczy przestępstw, a postępowanie cywilne dotyczy spraw pomiędzy osobami lub organizacjami, takich jak spory o prawa majątkowe lub odszkodowanie. Inne rodzaje postępowań sądowych to postępowanie administracyjne, gospodarcze i rodzinne.

Postępowanie sanacyjne to specjalny rodzaj postępowania cywilnego, które ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu lub osobie fizycznej, która jest w trudnej sytuacji finansowej, restrukturyzację ich długów. Celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub uchronienie przed bankructwem. Postępowanie sanacyjne jest inne niż inne postępowanie sądowe, ponieważ skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych, a nie na rozstrzygnięciu sporów między stronami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *